Selmer Eiendom ber om forhåndskonferanse for å bygge boliger på felt B20 i Gladengveien 5 på Ensjø

G53 G54

Da har Selmer Eiendom sendt inn bestilling av forhåndskonferanse på Eiendommen Gladengveien 3-5 og 7. Dette er eiendommen der Ford Røhne og Selmer Ensjø holder til i dag og det gjelder også den store parkeringsplassen der de har bruktbil salg. Det har vært litt fram og tilbake over flere år om og når man skulle starte å utvikle denne eiendommen, men nå kan det se ut til at det blir bevegelse i utviklingen. Selmer Eiendom har etablert selskapet Gladengen 4 as for å utvikle eiendommen til boliger.

Bestillingen av forhåndskonferanse forholder seg til de tidligere vedtatte reguleringene for felt B20 på Ensjø. I beskrivelsen av prosjektet sier tiltakshaver «Det skal bygges boliger, næring (forretning mm, trimsenter) og barnehage i samsvar med reguleringsplan på felt B20 (Gladengveien 5 og 7). Bygningsmassen ut mot Gladengveien vil i prinsipp bli bygget over samme snitt som bebyggelsen i Gladengveien 4 på den andre siden av Ellipseplassen. Det er planlagt parkeringskjeller under hele felt B20, med nedkjøring fra felles avkjørsel FA1. I Gladengveien 5 er det planlagt forretning på 1. etasje i hele kvartalet, I 2. til 8. etasje er det planlagt boliger. Felles uteoppholdsareal etableres i gårdsrommet i nivå med 2. etasje, på taket over forretning. Mer uteoppholdsareal vil være på private balkonger og felles takterrasser. I Gladengveien 7 er det i 1. etasje planlagt barnehage, trimsenter og annen næring, samt noen boliger. I 2. til 8. etasje er det planlagt boliger. Felles uteoppholdsareal etableres i gårdsrommet på bakkenivå over parkeringskjeller.»

Forhåndskonferansen skal avklare spørsmål og tolkninger samt gi utbygger mulighet til å få innspill fra Plan og bygningsetaten, før man sender inn bestilling av oppstartsmøte.

Dermed skrives det et nytt kapitel i arbeidet med å transformere Ensjø fra bilby til boligby

Les dokumentet til forhåndskonferansen

Se skisser av området

Les tidligere sak om Selmer

G52 G5 1