Nå starter neste del av utbyggingen av Ensjø Torg – utlysning av anbudskonkurranse for bygging av vannspeil er i gang.

IMG_5892 ensjø torg vannspeil

Ensjø aktuell informasjon har tidligere skrevet om Hovinbekken og planene for Ensjø torg. Nå har kommunen v/ Bymiljøetaten kommet så langt at man utlyser en anbudskonkurranse for oppdraget om å utføre selve byggejobben av Ensjø Torg. I beskrivelsen av anskaffelsen sier man

«Etablering av Ensjø torg er et viktig og sentralt byplangrep i den omfattende og pågående transformasjonen av området rundt Ensjø T-banestasjon. Transformasjonen, overordnede planer og føringer for Ensjø er vedtatt i reguleringsplan for «Tyngdepunktet» og inngåtte utbyggingsavtaler mellom Oslo kommune og grunneierne i planområdet. Oslo kommunen v/Bymiljøetaten har fått gjennomføringsansvar for Ensjø torg og Ensjøveien.

Ensjø torg er det sentrale byrommet på Ensjø. Utformingen av Ensjø torg har tatt utgangspunkt i at torget skal fungeres som det sentrale offentlige plassrommet og møtestedet på Ensjø. Torget danner en plass foran hovedinngangen til Ensjø T-banestasjon og avgrenses av ny bolig og næringsbebyggelse i øst og vest. Mot nord avgrenses torget av Ensjøveien. Hovinbekken som er åpnet gjennom Ensjø skal ende opp i et vannspeil på Ensjø torg før bekken videreføres i rør til Jordal. Overflater, materialvalg, møblering etc er sikret en god arkitektonisk kvalitet og høy standard.

Nytt fortau langs Ensjøveien etableres som en følge av ferdigstillelse av ny bebyggelse langs Ensjøveien. Fortauet og byggets ulike inngangssoner tilpasses og det skal etableres grøntrabatt med gatetrær, regnbed samt parkeringslommer for hhv varelevering og parkering for el-bil.
Prosjektet omfatter også noe omlegging av eksisterende kabler langs Ensjøveien.»

Det betyr at man nå i høst starter anbudsprosessen og litt avhengig av fremdrift så vil det nok tidlig i 2019 velges en entreprenør som skal utføre jobben. Det er slik at Skanska sitt byggeprosjekt av boliger som grenser inn til torget starter innflytting i november og Peab sitt prosjekt med bygging av ny gangbro over Ensjø T-banestasjon skal være fullført i desember. Dermed er det åpning for at man på våren/sommeren 2019 kan starte byggearbeider med Ensjø Torg og vannspeil.

Dette medfører at byggearbeidene rundt t-banen vil fortsette og for de som skal bruke brua så vil det fortsatt være noen hindre igjen før alt er ferdig og perfekt. Men jeg er ganske sikker på at det vil bli bra når torget er klart til bruk.

 

Les hele utlysningen her

Les tidligere sak om vannspeilet på Ensjø Torg

 

ensjø torg 2 vannspeil på ensjø torg

ensjø torg reg kart IMG_5891