Trafikksikkerhet på Ensjø

Ensjøveien krysset Gladengveien 053  Ensjøveien krysset Gladengveien 056

I april skrev jeg om at lokalpolitikerne i Bydelsutvalget i Bydel gamle Oslo hadde tatt opp trafikksikkerheten på Ensjø i en sak. Et av punktene som bydelsutvalget vedtok da var å be om en orientering fra Bymiljøetaten om planlagte trafikksikkerhetstiltak for Ensjø på kort og lang sikt.

Nå har bymiljøetaten svar på denne henvendelsen og de sier følgende

Sitat: «Fartsgrensen i Bertrand Narvesens vei er nylig skiltet ned til 30 km/t. I løpet av sommeren vil det også bli etablert en fartshump i veien.

Det foregår nå omfattende anleggsarbeider i Gladengveien i forbindelse med ferdigstillelse av boliger på vestsiden og våre anleggsarbeider forbundet med etablering av vannkanal for Hovinbekken, grøntrabatt og bredere fortau. Arbeidene er planlagt ferdig i mai neste år og vil bidra til en bedring i trafikksikkerheten i Gladengveien. For å ivareta trafikksikkerhet for skolebarn i byggeperioden blir fartsgrensen i Gladengveien midlertidig skiltet ned til 30 km/t. Eksisterende hump på nordsiden av Bertrand Narvesens vei blir midlertidig ombygd og dimensjonert for 30 km/t og det blir etablert en midlertidig hump på sørsiden av krysset. Tiltakene vil bli utført i løpet av kort tid.

Vi legger til rette for etablering av signalanlegg i krysset Ensjøveien/Gladengveien og i krysset Bertrand Narvesens vei/Gladengveien. Eventuell oppsett av signalanleggene vil vi ta stilling til etter at anleggsarbeidene i Gladengveien er ferdig.

Langs Ensjøveien vil det bli anleggsarbeider i de nærmeste årene i forbindelse med Skansa sine arbeider med utbygging av boliger på Tyngdepunktet (Ensjø stasjon). Vi skal i den forbindelse bygge ny gangbro over T-banen og nytt Ensjø torg. Dette vil skje i perioden 2017-2019.» sitat slutt

Om svaret tilfredsstiller lokalbefolkningen og politikerne når det gjelder ønsket om trafikk sikkerhetstiltak for å sikre myke trafikanter, kan diskuteres all den tid at det eneste tiltaket på kortsikt er å redusere hastigheten i Gladengveien fra 40 til 30 km og at det etableres en ny fartsdump.

På litt lengre sikt så er tiltakene om lysregulering av krysset Ensjøveien /Gladengveien et godt tiltak. Likeledes så er det å ferdigstille begge sider av Gladengveien i tråd med de vedtatte planene viktig.

Jeg mener dessuten at et tiltak for å redusere hastigheten i Ensjøveien er å lage veien litt smalere og dette kan enkelt gjøres igjennom å lage forhøyet sykkelfelt da blir det enklere å forholde seg til 40 km grensen. Samtidig som at myke trafikanter vil oppleve økt sikkerhet.

 

Les brevet fra Bymiljøetaten som ligger som referatsak til BU møtet 16.juni

Les tidligere sak om trafikksikkerhet på Ensjø