Hovinbekken som renner over Ensjø skaper utfordringer for «nye» Jordal Amfi

Hovinbekken ensjø Jordal 010 Hovinbekken over jordal

Nettavisen VårtOslo skriver i dag at Hovinbekken skaper noen utfordringer for byggingen av nye Jordal amfi. De har intervjuet Eli Grimsby, direktør i Kultur- og idrettsbygg Oslo.

Deler av vannet i Hovinbekken skal ledes opp i dagen og være del av et blå grønt arealer som skal omgi ishallen. Bekken skal gå oppe i et vannspeil og en bekk langs hallene på Jordal området. Men på grunn av til tider stor vannføring, må deler av vannet også fremdeles ledes i en kulvert under hallen. Dette skal forhindre at vannspeilet, som skal bygges som en del av området som ikke tilhører selve hallen, ikke oversvømmes.

Delen av bekken, som skal ledes i kulvert, har imidlertid vist seg å ligge noe høyere enn antatt, noe som har forsinket arbeidene. — Vi har måttet bruke noe mer tid for å finne gode løsninger, slik at vi sikrer gjennomføringen av arbeidene med bekken på en god måte, sier Grimsby til nettavisen VårtOslo.

Ensjø Aktuell informasjon har tidligere skrevet om at Vann og avløpsetaten er i gang med å ta Hovinbekken videre fra Ensjø og ned til Jordal. I forbindelse med dette så hadde etaten i januar 2017 utlyst et anbud (i Doffin) der man søker etter entreprenører som skal bygge en overføringsledning fra Ensjø Torg ned til Jordal. I forbindelse med dette arbeidet og rivearbeidet, så har man fått utfordringen med at den gamle kulverten ligger høyere i bakken enn det man først trodde.

Denne forsinkelsen skal i midler tid ikke påvirke at hallen åpner i september 2018 som planlagt. Les Hele saken i lenken til VårtOslo under her.

Les mer om saken på VårtOslo

Les sak om at Hovinbekken skal gå fra Ensjø Torg til Jordal

Les mer om Nye Jordal Amfi på Kommunen sine sider

Les om oppgradering av Jordal idrettspark på kommunens sider

Se webkam fra byggeplassen

 

På bildene over kan du se byggeplassen og skisse over hvordan det blå/grøne skal se ut rundt hallen.

Under, Graving av kulvert for Hovinbekken i 1959 under den kommende T-banelinjen og Ensjø stasjon og det samme området i dag.

Nederst Hovinbekken inn mot Ensjøveien i dag og hele Hovinbekkens løp i dag

Hovinbekken lukking 1959 ensjø Hovinbekken ensjø Jordal 007

Hovinbekken ensjø Jordal 004 Hovinbekkens løp hele veien