Fortsatt høye salgstall av nye boliger på Ensjø – 217 boliger solgt i første kvartal 2017

Ensjø torg Utsiktskvartalet og nattbuss 010  påskeegg 057

Ensjø Aktuell informasjon følger med på hva som skjer på Ensjø. I de store boligprosjektene som er til salgs har man i løpet av første kvartal fra starten på januar frem til slutten av mars, solgt totalt 217 nye boliger. (tall fra 2/4-2017)

Salget på 217 boliger er nesten ny rekord for salg av boliger på ett kvartal på Ensjø. I første kvartal 2016 satte man den gamle rekorden på 262 solgte leiligheter på et kvartal. Det er boligprosjektene til Neptun Properties, Skanska og som har solgt mest i første kvartal.

Akkurat i øyeblikket er det ganske mange nye leiligheter til salgs på Ensjø, tallet er oppe i 166 og det kommer nye trinn som gjør at det nok kan sies å være nærmere 250, for det ligger reserver i prosjekter som allerede er startet opp og under bygging.

Tar vi for oss de enkelte prosjektene så ser det slik ut:

I prosjektet Hovinenga (Selvaag) er 162 av 240 (hus a+b+c) leiligheter solgt. Det betyr at man i første kvartal har solgt 27 leiligheter, og nå er det 39 (78*) ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i oktober 2015. Dette prosjektet består totalt av 375 leiligheter i 4 salgstrinn. Det er startet salg av hus a, b og c. Det er startet opp gravearbeider på tomta. (*)39 leiligheter i trinn c er ikke lagt ut på markedet enda.

I prosjektet Utsiktskvartalet (Skanska/Ferd) er 247 av 255 leiligheter solgt. Det betyr at man i første kvartal har solgt 40 leiligheter, og nå er det 8 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i slutten av 2015. Den gamle bygningen på tomta er revet og man har sprengt ut store deler av bygge gropen. Byggearbeidet er startet opp og kommet langt på deler av prosjektet.

I prosjektet Tiedemannsfabrikken 1 (Selvaag) er 144 av 158 leiligheter solgt. Det betyr at man i første kvartal har solgt 2 leiligheter, og nå er det 14 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i april 2016. Arbeidet med å rive den gamle bygningen er ferdig og grunnarbeidene og bygging er startet opp.

I prosjektet Tiedemannsfabrikken 2 (Selvaag) er 18 av 222 leiligheter solgt. Det betyr at man i første kvartal har solgt 18 leiligheter, og nå er det 22 ledige leiligheter i dette prosjektet i de salgstrinnene som er lagt ut. Prosjektet hadde salgsstart i mars 2017. Arbeidet med å rive den gamle bygningen er ferdig og grunnarbeidene og bygging er startet opp.

I prosjektet Ensjø Torg (Skanska) er 173 av 191 leiligheter solgt. (Trinn 1 og 2) Det betyr at man i første kvartal har solgt 18 leiligheter, og nå er det 18 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i august 2016. Det har startet opp gravearbeid på tomta til trinn 1 og 2. Det er et bygg på eiendommen som er revet i slutten av 2016. Skanska skal bygge ut denne eiendommen med 520 boliger i 7 salgstrinn. Salgstrinn 3 kommer i mai 2017.

I prosjektet FY17 (Scandinavian Development) er 39 av 39 leiligheter solgt. Det betyr at man i første kvartal har solgt 39 leiligheter, og prosjektet er utsolgt. Prosjektet hadde salgstart i Mars. Ingen ting har skjedd med den gamle bygninger der man skal bygge disse boligene inni fabrikken

I prosjektet Ensjøhøyden (Neptun Properties/USBL) er 97 av 133 leiligheter solgt. Det betyr at man i første kvartal har solgt 97 leiligheter, og nå er det 36 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i mars 2017. Ingen ting har skjedd på tomta og man venter nok på å kunne rive den gamle bygningen på tomta.

I prosjektet Lilleberg Tunet (Obos) er 15 av 92 leiligheter solgt. Det betyr at man i første kvartal har solgt 15 leiligheter, og nå er det 29 (77*) ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i Mars 2017. (*) 44 leiligheter i trinn 2 er ikke lagt ut på markedet enda Ingen ting har skjedd på tomta og man venter nok på å kunne rive den gamle bygningen på tomta.

 

OBS! Feil i tallene for 4 kvartal 2016. Ved en avlesningsfeil har salgstallene for Hovinenga blitt veldig høye i 4 kvartal 2016 og oppsummeringen for året 2016 har også fått for høye tall. Tallet for det kvartalet er justert ned til 22 solgte. Dette får konsekvenser for tallene i to tidligere bloggsaker og disse er justert. Jeg beklager feilen.

OBS! Tallene som fremkommer i denne saken er hentet på de enkelte prosjekters nettsider og eget innsamlet tall materiale. Dette er ikke offisielle godkjente tall, så det tas forbehold om at det kan være avvik. (tallene er fra 2/4-2017)

*Nye prosjekter! *

Når det gjelder andre planer for flere boliger på litt sikt, så er det flere av disse, her nevnes noen. Malerhaugveien 28, Malerhaugveien 20, Malerhaugveien 19-21, Malerhaugveien 15, Ensjøveien 1-3 og Ensjøveien 8, Ensjøveien 16-20, Ensjøveien 34. I tillegg har det dukket opp store bolig planer på Helsfyr med Grenseveien 97, Grensesvingen 9 og selve Fyrstikktorget.

Når det gjelder Malerhaugveien 25 så ble denne eiendommen regulert til 177 leiligheter i desember 2015. Neptun Properties kjøpte eiendommen i mai 2016 og i september har de valgt å startet reguleringen helt på nytt. Dette prosjektet kommer dermed ikke på markedet med det første.