Vestre parkdrag og Tiedemannsparken på Ensjø får byggestart 15.juni

Da nærmer det seg snart anleggsstart på byggingen av del 1 av Vestre Parkdrag og del 3 av Tiedemannsparken på Ensjø. Rammetillatelsen for Vestre parkdrag prosjektet er fra 9.desember 2019 og rammetillatelsen for Tiedemannsparken er fra 7.februar 2019. Begge områdene er slått sammen til ett byggeprosjekt og dette ble lagt ut på anbudsportalen Doffin 15.januar i år, der kan man lese:

Denne anskaffelsen gjelder kjøp av prosjektering og bygge- og anleggsarbeider (totalentreprise) i forbindelse med etablering av resterende del av Tiedemannsparken mot fabrikkpipa og deler av Vestre parkdrag på Ensjø. I tillegg dekker anskaffelsen Vann- og avløpsetaten (VAV) sitt behov for ny vannledning i Tiedemannsparken.

I underliggende dokumenter kan man lese mer detaljert hva som skal opparbeides: Tiedemannsparken og Vestre parkdrag i dette anbudet er omtalt med størrelse på ca 9500 m2. Det er forskjellige beskrivelser av hva som ligger i anbudet. Gressflater ca. 2500 m2, Buskfelt og stauder ca. 2000 m2, Trær ca. 145, Bekkeløp ca. 110 m, Asfaltert turvei ca. 315 m, Gruset sti ca. 590 m, Lysmaster ca. 17 stk, Granittdekke ca. 370 m2, Regnbed ca. 95 m2, Trapper i granitt ca. 62 m2, Trekkerør ca. 750 m og Vannledning 150 mm ca. 50 m.

Petersborgparken som ligger på området i dag er ikke en del av anbudet, utover at vestre parkdrag skal kobles til den eksisterende parken.

Det er Bymiljøetaten som er oppdragsgiver og fristen for å levere anbud er satt til 26.februar, man planlegger tildeling av oppdraget i starten på april. Oppdraget/tjenesten skal utføres i perioden fra kontraktsinngåelse til 06.05.2021.  Så en total byggetid på litt under ett år for disse to områdene. Det står i dokumentet at fysisk oppstart på anleggsplassen er planlagt til 15.06.2020.

Noen vil sikkert mene at dette er altfor seint og altfor lite, mens andre gleder seg over at arbeidet kommer i gang. Det betyr uansett at arbeidet med å skape flere grønne områder for befolkningen på Ensjø fortsetter. I løpet av ett år kan vi se resultatene av det anbudet som nå er lagt ut!

Les utlysningen på Doffin

Les rammetillatelsen for Vestre Parkdrag

Les rammetillatelsen for Tiedemannsparken

Les tidligere sak om Vestre parkdrag