Utbygger vil kutte ned de to siste store trærne i Grønnvoll alle på Ensjø

 

trær i grønnvoll alle (11) trær i grønnvoll alle (25)

Da er det nok klart at ytterligere 2 av de gamle store trærne på Ensjø skal hugges ned for å få plass til boliger. Det er Neptun Properties som jobber med reguleringsplanen på eiendommen Malerhaugveien 25 og som ønsker å kutte ned trærne. Hvor gamle trærne er vites ikke, men de er synlige på flyfoto fra 1937. Dette er de siste store trærne som tilhørte den opprinnelige gamle alleen som gikk her tidligere.

Plan og bygningsetaten mener de store trærne gir kvaliteter til gateløpet og skriver i hørings dokumentet «I dag står det to store poppeltrær i Grønvoll allé. Rapport fra arborist, vedlagt planforslaget, konkluderer med at trærne er i dårlig forfatning og bør felles. Trærne står på forslagsstillers eiendom, men på regulert offentlig veiareal. PBE mener trærne gir en stor kvalitet og identitet til gateløpet og gir historisk lesbarhet til området og derfor er viktige å bevare. PBE savner en redegjørelse for om det er mulig å bevare trærne og hvor langt unna ny bebyggelse da måtte vært plassert. Det er heller ikke undersøkt hvor langt røttene strekker seg. Ettersom planområdet er delvis bebygd i dag og bebyggelsen ligger i nærhet til treet som står lengst vest i alléen, samt at planområdet er asfaltert mener vi det burde vært gjort en grundigere undersøkelse av hvor rotsonen går og om det kan gjøres tiltak for å bevare tærne. PBE ønsker innspill fra Bymiljøetaten til temaet, og til vedlagt rapport fra arborist»

Bymiljøetaten har svart Plan og bygningsetaten «Vi har igjen vurdert arboristrapporten og støtter fremdeles at de to poppeltrærne felles, til tross for at disse trolig er fra den opprinnelige alléen. Det er flere brekkasjer på trærne og trærne har ikke blitt beskjært/fulgt opp av trepleier/arborist. Dette, samt skader på trærne, har ført til at trærnes krone ikke lengre er jevn. På særlig det ene treet henger kronen over fortauet og mot naboeiendommen. Trærne vil kunne utgjøre fare, slik de nå fremstår. Poppeltrær er svært utsatt for brekkasjer. Det er også to mindre lønnetrær i alléen som trolig har blitt etablert via frøspredning. Disse kan også felles. Vi ønsker heller at det etableres en ny, helhetlig og sammenhengende allé som kan vokse seg gammel.»

Så det er stor sannsynlighet at disse trærne vil bli kuttet ned når man etter hvert skal starte å bygge på eiendommen. Det positive med denne diskusjonen er at trærne fikk en rettferdig behandling der faglige instanser har kunnet vurdere fram og tilbake før man fatter en besluttning.

Det fikk ikke trærne som stod på naboeiendommen Malerhaugveien 19-23 og som var av samme type svartpoppel. De ble for ett år siden kuttet ned uten noen behandling, enda Plan og bygningsetaten her også hadde uttalt at man ønsket å ta vare på trærne. Her valgte utbygger Urbanium bare å kutte ned trærne, før det var grundig behandlet. Les hele den saken i lenken under.

Jeg som skriver Ensjø Aktuell informasjon er ingen ekspert på trær, men jeg mener det er synd at så mange trær blir kuttet ned i området. Det tar veldig lang tid før man får slike store flotte trær igjen. Alle byrom trenger slike store trær. Det er helt åpenbart at når det står mellom boliger og gamle trær som er store og flotte, så vinner boligutbyggerne nesten alle kampene. På mange av de eiendommene som nærmer seg utbygging på Ensjø, står det mye trær som er mindre og ikke like gamle, men som gir et bra miljø. De fleste av disse trærne vil også kuttes ned og kun noen få vil erstattes av nye trær.

Les om trærne som ble kuttet ned av Urbanium i april 2017

 

trær i grønnvoll alle (2) trær i grønnvoll alle (8)