Truer med å fjerne bygg for å få plass til barnehage! Ferd og Plan og bygningsetaten er uenige om boligprosjekt på Ensjø.

Felt-i-og-j-ferd-1- bygg b2 fjernes Felt-i-og-j-ferd-2- g 12 a – Kopi

Ensjø Aktuell informasjon har tidligere skrevet om Ferd sine boligplaner på eiendommene Gladengveien 12 til 14. Det har vært oppstartsmøte og dialogmøter. I juni i år sendte man inn første utkast til planforslag for området. I august kom det supplerende opplysninger og det nærmer seg offentlig ettersyn av prosjektet.

Men det er noen uoverensstemmelser mellom Plan og bygningsetaten og Ferd om en plassering av barnehage i prosjektet. Dette har medført at Plan og bygningsetaten i slutten av august har sendt ut brev og varslet Ferd om sitat:

«Vi kan ikke anbefale det innsendte planforslaget. Vi har i oppstartsmøtet og dialogfasen kommet med føringer for hvilke endringer som er nødvendig for at vi skal kunne anbefale planforslaget. Dere har ikke fulgt opp disse føringene i tilstrekkelig grad. For å sikre de kvalitetene vi vektla i område- og prosessavklaringen og oppstartsmøtet for Gladengveien 12-14, vil vi utarbeide et alternativ som ivaretar disse kvalitetene.

Plan- og bygningsetatens alternativ innebærer: Barnehage. Plan- og bygningsetaten ønsker at det reguleres inn en barnehage i boligdelen (felt A og B) av planforslaget. Vi vil vurdere å regulere inn barnehage med tilhørende uteareal i felt B. Som en konsekvens av dette vil foreslått bygg B2 i felt B utgå for å oppnå tilstrekkelige utearealer for både boligene og barnehagen. At vi utarbeider et alternativt forslag, vil ikke ha konsekvenser for den avtalte fremdriften.» sitat slutt.

Når man varsler i brevet at man vurderer å fjerne bygg B2 i felt B, så betyr dette at det bygget som ser kulest ut og som ligger i grøntarealene inne i gården langs fremtidig Hovinbekk må bort for å få til barnehage. (Se bilde der bygget er markert med rød ring).

Jeg regner med at dette løser seg mellom Fred og PBE, før dette går til politisk behandling. MEN med så mange mennesker som etterhvert kjøper bolig på Ensjøområdet, så er det behov for barnehager. Dette er spesielt viktig om man ønsker å få barnefamilier eller familier som planlegger å få barn senere, inn i boligmarkedet på Ensjø. Bomiljø, utearealer, skoler og barnehager er viktige i den fasen av Ensjø utbyggingen er i nå. Derfor kan dette overkjøre boliger på enkelte eiendommer.

Hvordan dette løser seg må vi bare vente og se, så får vi etter hvert svaret!

 

Les brevet fra Plan og bygningsetaten

Les tidligere sak om dette prosjektet

 

IMG_5614 Ferd-G12-safe-as-milk-006

Felt-i-og-j-ferd g 12 – Kopi Felt-i-og-j-ferd-1- bygg b2