Trenger du penger til noe som skal skje på Ensjø – nå kan du søke om økonomisk støtte til frivillighet fra bydel Gamle Oslo – 1 million kroner ligger i potten

Nå er muligheten her, hvis du trenger penger til frivillig aktivitet. Nå er det mulig å sende en søknad til bydelen. Vel det er ikke slik at alle får, men er du innenfor kriteriene så er muligheten større. De som kan søke er: tradisjonelle organisasjoner (korps, kor, klubber mm), sameier og borettslag, Vel foreninger og enkelt grupperinger av folk. Det dekker nok de fleste i bydelen.

Politikerne i bydel Gamle Oslo har bevilget 1.000.000.- kroner som bydelens befolkning kan søke om støtte fra.

Du kan søke om støtte til aktiviteter innen gruppens/organisasjonens interesseformål. Du kan også søke om støtte til driftsutgifter for tiltak dersom slik støtte fører til økt aktivitet for et bedre kulturelt, sosialt eller fysisk (bærekraftig) miljø i bydelen samt til tiltak som fremmer tverrkulturell samhandling i bydelen.

Aktivitetene skal være rettet mot beboere i Bydel Gamle Oslo. I tillegg kan du søke støtte til å gjennomføre enkelttiltak eller større arrangementer som går utover organisasjonens løpende drift. Tiltaket/arrangementet det søkes støtte til bør medføre aktivitet for flere enn organisasjonens medlemmer.

Følgende kriterier legges til grunn for tildeling av frivillighetsmidler:

  • Tiltak som stimulerer til økt engasjement for fellesskapet.
  • Søknader som dokumenterer frivillig, ulønnet engasjement og arbeid fra og for bydelens befolkning.
  • Prosjekter rettet mot barn og ungdom i bydelen.
  • Offentlige utendørsarrangementer som har bred deltakelse fra bydelens egen befolkning.
  • Tiltak som knyttes til miljø, LA21 og bærekraftig utvikling.

Søknadsfristen er 12. februar 2020.

Lenke til Bydelens nettside med mer informasjon

Les også sak om bydelen sine grønne midler (500.000.-) som man kan søke støtte fra

Hør Nicolay fortelle om frivillighetsmidlene