Svar til Ellipsen borettslag på Ensjø

Jeg som skriver Ensjø aktuell informasjon har i dag opplevd noe merkelig! Jeg opplever å bli mistenkeliggjort og delvis angrepet for å ha skrevet et positivt innlegg om grønne områder på Ensjø. Jeg har ikke hatt en praksis der jeg på bloggen går ut og forsvarer det jeg skriver, men denne gangen velger jeg å gjøre et unntak fra dette.

Leder av Ellipsen borettslag velger å skrive et innlegg om bloggen Ensjø aktuell informasjon på siden til Beboeraksjonen på Ensjø. Der han ikke ser det positive, og ikke kan glede seg over at et grøntområde som er nærmeste nabo til borettslaget, blir oppgradert og utvidet. Dette av frykt for politisk misbruk. Området som i dag bare er en trist plen blir nå opparbeidet med trær, sitteplasser og busker. Ikke minst så øker arealet til å bli dobbelt så stort. Han skriver:

«Vi i styret i Ellipsen borettslag diskuterte om vi skulle si ja til denne utvidelsen av denne parkbiten, nettopp fordi vi tenkte at dette kom til å bli politisk misbrukt av byrådet for å framstille dette som parken. Det viste seg å være en reell frykt.»

Han sier her indirekte at han potensielt er imot nye grøntområder på Ensjø frem til han får bygget alle parkdragene i sin fulle størrelse. Videre så mener han åpenbart at Ensjø aktuell informasjon er i lomma på byrådet igjennom at jeg skriver positivt om et grønt område på Ensjø. Det oppfattes også som at dette er et misbruk fra byrådet eller min sin side, når jeg fremstiller denne utvidelsen som noe positivt.

Han velger i innlegget å dra inn flere interne anliggender som borettslaget har med grunneiernaboen Kolberg. Dette angår nok ikke noen andre enn beboerne og styret i borettslaget samt nabo grunneieren Kolberg. Han er også innom en runde med hvordan borettslaget behandler søppel og velger i samme slengen å peke ut naboer og andre folk i området som personer som slenger søppel rundt borettslagets avfallsdunker.

Ensjø aktuell informasjon har skrevet blogg om Ensjø området i 11 år. Jeg skriver om små og store ting som skjer her på Ensjø! Det være seg om Sothøner i Teglverksdammen eller om kampen mot høyhus og reguleringsplaner med høy utnyttelse. Jeg har konsekvent skrevet positivt om alle de nye tingene om dukker opp i nabolaget. Det være seg butikker eller parker! Jeg fremsnakker Ensjø så mye jeg kan, men påpeker også negative ting som skjer, når det er nødvendig.

Denne aktuelle saken så dagens lys når jeg på onsdag oppdaget at man har startet å grave i området mellom Ellipsen og Verkshagen. Jeg har i helgen mottatt en henvendelse med spørsmål om jeg kjenner til hva som skjer der. I dag tidlig snakket jeg med arbeiderne som jobbet på området og fikk beskjed om at man jobbet på oppdrag fra Bymiljøetaten. Jeg sjekket da med folk i Bymiljøetaten om hva dette skulle bli, og fikk til svar at her skulle de oppgradere og utvide et grønt område med sitteplasser, trær og busker. Jeg fikk også skissen som er publisert i saken.

Med den bakgrunn lagde jeg bloggsaken som i dag er lagt ut på Ensjø aktuell informasjon. Det er ikke noe mer hokus pokus med dette, det er ikke noe skummelt eller merkelig. Dette er ikke en politisk konspirasjon, det er en helt vanlig bloggsak.

På reaksjonen og svaret jeg fikk, så må jeg starte å lure på om styrelederen i Ellipsen har en agenda som ikke tydelig kommer frem. Det er utfra svaret, klart at han og styret i Ellipsen har kjent til dette opplegget en stund. Det må derfor være lov å spørre om hvor lenge han har sittet på informasjon om at det skal bli en utvidelse av det grønne området. Det ligger ikke noe i kommunalt saksinnsyn om denne saken. Har han holdt tilbake informasjon om dette, kanskje fordi det ikke passer inn i fortellingen om at kommunen og politikerne ikke gjør noe med de grønne områdene på Ensjø?

Jeg kan ikke skjønne at det er mulig å se negativt på at et nabolag får en oppgradering av sine grønne områder, med trær, busker og sittegrupper. I tillegg fjerner man muligheten for at biler parkerer ulovlig på området eller i det minste reduserer antallet biler som kan parkere der. Dette gjør området mer attraktivt og brukervennlig for beboerne på Ensjø. Dette er jo ikke i stedet for Petersborgaksen, men en forbedring frem til den blir bygget i hele sin lengde.

Jeg ser at styrelederen har skrevet i innlegget at han har sendt det til Ensjø Aktuell informasjon, men det riktige er at han har delt det på Facebook siden til bloggen. Ensjø Aktuell informasjon har ifølge tilsvarsretten delt det aktuelle innlegget på en lenke under bloggsaken! Jeg har i tillegg ringt til vedkommende og i all høflighet varslet om at jeg kommer til å svare på innlegget hans skriftlig og opplyst hva det kommer til å inneholde! Jeg kan opplyse at vi også tidligere har snakket mye sammen på telefon.

Til deg som leser bloggen, jeg kommer fortsatt til å skrive om positive ting som skjer på Ensjø både store og små saker. Jeg synes «Beboeraksjonen på Ensjø» gjør en god jobb og får til mye fokus på de manglende parkdragene og jeg oppfordrer folk til å engasjere seg. Men det er viktig å ha overblikk og fokus, og ikke dra de enkelte boligselskapenes indre anliggender inn i debatten! Jeg har engang tidligere påpekt overfor Beboeraksjonen at man må være etterrettelig med ting man skriver.

Jeg er fornøyd når bloggen skaper debatt og engasjement, men det er også viktig at vi greier å glede oss over små og store positive ting som skjer i hverdagen her på Ensjø.

 

Les saken om Bymiljøetaten bygger parkområde på Ensjø

Les reaksjonen/svaret til styreleder i Ellipsen borettslag

PS! Jeg gjør oppmerksom på at min kobling til byrådet er at jeg er vanlig medlem i Arbeiderpartiet og har i inneværende 4 års periode sittet som vara medlem til Bydelsutvalget i Gamle Oslo, uten å ha blitt innkalt til noen møter. Jeg er også vara medlem til byutviklingskomiteen i Gamle Oslo og har møtt 4 ganger. Dette hvis noen skulle lure på mitt politiske stå sted.