Siste hinder for Vålerenga stadion på Valle Hovin er borte – i nabolaget til Ensjø

Vif stadion skisse 1 2015  vålerengastdion ny 1

I dag kunne mediene fortelle om at ESA (EFTAs overvåkingsorgan) har godkjent overdragelsen av tomten fra Oslo kommune til Vålerenga og dermed er siste hinder borte. Nå kan stadion planen realiseres. Det spekuleres i om byggestart allerede kan skje rett over sommeren.

Jeg ser at Osloby.no skriver at det 24. juni skal være et ekstraordinært årsmøte i Vålerenga Fotball der man skal vedta at klubben skal bygge sin egen arena på Valle Hovin. Det er selvsagt bare et formalia vedtak, men mindre det er betydelige utfordringer med finansieringen og låne opptak. 400 milioner i lån er ikke ubetydelig.

Vålerenga har delvis finansiert prosjektet ved å selge deler av tomten, men vil ha behov for å låne i overkant av 400 millioner kroner. Man har noen sikre inntekter igjennom at man har inngått en 25 årig leieavtale med Utdanningsetaten om skole i stadion bygget. Dette vil være med å dekke finanskostnadene.

Det skrives at man 29. juli har en plan om å legge ned grunnsteinen og at man allerede i august planlegger at gravingen ved Valle Hovin kan starte. Det å få lagt ned grunnsteinen skjer nok på den datoen for det er et viktig og symboltungt øyeblikk på en ny start for Vålerenga i Oslo Øst.

Målet er at man i september 2017 kan ta avspark foran 18.000 tilskuere på splitter ny stadion. Jeg tror planen er litt ambisiøst for det er veldig mye papirarbeid og godkjenninger som skal til for å starte opp arbeidet med bygging. Selv om beslutningene i kommunen om overdragelsen er ok og reguleringsplanen er vedtatt, så skal man søke om igangsettings tillatelse og man må søke om tillatelse til å starte rivning av gamle bygg.

Ja man må først rive noen bygninger på området. Det første som skal rives er klubbhuset og garasjene på skøytebanen. Der starter rivningen over sommeren og etter at AC/DC konserten 17.juli er gjennomført. (Se tidligere sak) Det er også nødvendig at den gamle Hovin skole skal rives før man kommer i gang med noen stadion planer.

Ser av saksinnsyn at det er startet opp forskjellige prosesser rundet dette med ny tilførselsvei og ny sykkel/gangvei bak Vallhall. Man har søkt om rammetillatelse og ansvarsrett. Man har diskusjoner om koblingen mellom fotball og skøyte bygninger. Men det foreliger enda ikke en tilatelse om at man kan starte opp bygge arbeidet med Vålerenga stadion.

Stadion er nok likevel ferdig og spilleklar på høsten eller nærmere slutten på 2017.

Det er videre verdt å merke seg at det kan bli mye anleggsaktivitet på dette området de nærmeste årene. Det skal bygges ett stadion anlegg, det skal bygges boliger på området og det skal bygges næringsarealer. Alt dette i tilknytning til stadion planene. Men det skal også bygges ny fløy på Scandic hotellet. Entra skal bygge nytt kontorbygg ved siden av hotellet og i Grenseveien 80-82 skal det bygges nytt næringsbygg.

 

Les oppslaget i Osloby

Les om rivningen av klubbhuset 

Les tidligere sak om Vålerenga Stadion