Selvaag bolig varsler salgsstart av 158 boliger i Tiedemannsbyen på Ensjø

selvaag på ensjø  selvaag på ensjø 1

På nettsiden sin har Selvaag bolig lagt ut informasjon om at de nå forbereder salgsstart av 158 boliger i sitt boligprosjekt i felt F på Ensjø, Dette prosjektet er et samarbeid med grunneier Ferd. Dette varslet gjøres nok fordi Selvaag i desember har søkt om rammetillatelse for å starte utbyggingen av felt F i Tiedemannsbyen og man vil derfor starte å registrere interesse for boliger i prosjektet.

Det blir spennende å se hvordan dette blir. Utbyggingen vil bestå av boliger i 3 til 6 etasjer i 5 bygg med til sammen 158 leiligheter, som alle vil få adresse til Sigurd Hoels vei. Boligene ligger rett ved siden av Tiedemannsparken. Eiendommen er i dag bebygd med det tidligere produksjonslokalet på den gamle Tiedemanns Tobakksfabrikk. Selvaag skriver at man planlegger praktiske og arealsmarte leiligheter fra 38 til 100 kvadratmeter. Noen 4-roms hjørneleiligheter vil få stuevinduer mot to parkdrag. Det vil bli lagt ut noen familieboliger med egen hageflekk, som går over to etasjer.

Området E og F ligger i Bydel Gamle Oslo, men rett ved grensen til Bydel Grünerløkka. Skillet går ved turvei 2D og området ligger innenfor denne turveien. Det skal bygges ved siden av Hagebykvartalet og senere felt E vil bygges inntil Petersborgkvartalet. Området med feltene E og F følger også vestre parkdrag frem til der den gamle pipen til tobakksfabrikken ligger. Før det ender ut i Ensjø sin største park Tiedemannsparken.

Ferd har tidligere samarbeidet med Skanska på de tre feltene D,C og B. Felt B er det siste som er lagt ut for salg og det ligger krysset Sigurd Hoels vei og Ensjøveien og det heter Utsiktskvartalet og er nettopp lagt ut til salg. På felt C er man i ferd med å bygge Peterborgkvartalet, men det er fortsatt leiligheter til salgs. Tilslutt har man felt D Hagekvartalet som er ferdig og utsolgt.

Nå kommer Ferd i den situasjonen at deres to samarbeidspartnerne skal konkurrere om salg av boliger på det samme området på Ensjø. For Selvaag sin del så er det enda ikke lagt ut noe prospekt med informasjon om priser på leiligheter. Dette kommer nok litt senere. Salget skal etter planen starte til våren. Boligene kan stå klare til innflytting sommeren 2018 avhengig av salgstakten.

Les på Selvaag sin side

Les den estetiske redegjørelsen 

Les tidligere sak om samarbeidet mellom Ferd og Selvaag