Selmer Eiendom har sendt inn rammetillatelse for 207 leiligheter i Gladengveien på Ensjø

g3 3 g3 1

I starten av oktober sendte Selmer eiendom inn søknad om rammetillatelse for oppføring av boliger på eiendommen Gladengveien 3 til 7. Ensjø Aktuell informasjon skrev i mars om at Selmer eiendom hadde bedt om forhåndskonferanse om det samme temaet. Gladengveien 3-5 og 7. Dette er eiendommen der Ford Røhne og Selmer Ensjø holder til i dag og det gjelder også den store parkeringsplassen der de har bruktbil salg.

I søknaden om rammetillatelsen beskriver man prosjektet slik. Totalt medfører tiltaket 207 leiligheter fordelt på de 4 byggene, A, B, C og D. Felles uteoppholdsareal etableres i tilknytning til 1. etasje nivå, på garasjedekke utenfor B og C, samt over næringsarealer mellom A og D. Det etableres trapp og en bratt stiforbindelse mellom gårdsrommene. Utearealet over næring får også en trappeforbindelse ned i sør langs fasade.

Når den fremtidige Petersborgaksen er etablert er det med et åpent bekkedrag i øst-vest retning som krysser under Gladengveien og ut i Hovinbekken.

I bygg D tilrettelegges det for barnehage. På planen er det redegjort for ca 1080 m² tilgjengelige arealer på terreng. Planen viser relativt store tilgjengelige grønne arealer inn mot barnehagen som åpner for utforsking av eksisterende grønne skrent. Det er vist en portforbindelse ut mot eksisterende grønt og fremtidig parkdrag.

Utbygger beskriver i dokumentet at prosjektet er likt som Ellipsen borettslag på mottatt side, men samtidig beskriver man et prosjekt hvor deler av det er på 8 etasjer. Ellipsen borettslag er kun 7 etasjer høyt.

Det har vært ute et nabovarsel som 2 borettslag/sameier har svart på.

Prosjektet søker om flere dispensasjoner som nok bør være vanskelige å innvilge:

  • Plassering og høyder på byggene
  • Utforming og funksjoner.
  • Uteareal barnehage
  • Parkering

De planlegger blant annet mindre utearealet til barnehagen enn det som er kravet. Prosjektet har ikke fått tildelt saksbehandler i Plan og bygningsetaten enda.

En annen bekymring er at mer en 50 prosent av utendørsarealet legges på terrasser og balkonger. Det betyr at de fremtidige beboerne nok aldri kommer til å få ja på å innglasse det man betrakter som sitt private balkong areal. Samme sak som skjedde med Gladengeveien 15, når de søkte om dette.

Det er bare å følge med fremover så kommer det mer info om dette prosjektet.

 

Les dokumentet som beskriver prosjektet

Les notat til rammesøknaden

Les tidligere sak på Ensjø Aktuell informasjon

 

g3 2 G54