Selmer Eiendom har fått rammetillatelse til å bygge 206 leiligheter i Gladengveien 3 til 7 på Ensjø

 

Ensjø aktuell informasjon skrev i oktober 2018 om Selmer eiendoms planer om å bygge boliger på eiendommen Gladengveien 3-7. Dette er den eiendommen der Ford på Ensjø holder til. Denne søknaden gjelder kun bygging av boliger på eiendommen, for selve reguleringen ble gjort under kjerneområde reguleringen hvor reguleringsplanen ble vedtatt 20.juni 2007.

Selmer sendte i oktober 2018 inn søknad om rammetillatelse men det ble litt frem og tilbake når det gjaldt byggesøknaden og en del ting var uavklarte, så i januar 2019 fikk Selmer avslag på søknaden. Dette betød at man måtte ta ytterligere noen runder med plan og bygningsetaten på dette prosjektet.

Selmer sendt inn en ny rammesøknad i februar 2019, der man forsøker å komme Plan og bygningsetaten i møte på noen av utfordringene. Denne er behandlet og man har nå i mai 2019 kommet til enighet og dermed har Plan og bygningsetaten innvilget rammesøknaden for oppføring av boliger på eiendommen.

Plan- og bygningsetaten godkjenner søknaden om oppføring av boliger, barnehage og næringslokaler. De gir flere dispensasjoner og disse er

  • Reguleringsplan for etablering av uteareal til barnehagen på felt B21
  • Reguleringsplan plassering og høyder
  • Reguleringsplan etasjehøyde i næringsarealer
  • Reguleringsplan krav til uteoppholdsarealer
  • Reguleringsplan parkering

Det kan nå bygges 4 bygninger som inneholder totalt 206 leiligheter, samt forretningslokaler og barnehage i 1. etasje. Høydene blir på inntil 8 etasjer. 7 boligetasjer og en næringsetasje.

Hvis du er interessert i detaljene rundt helheten av prosjektet, så anbefales det å lese rammetillatelsen og de kommentarer og avklaringen som er gjort i denne.

Denne utbyggingen vil medføre at den gamle bil butikken blir revet og at parkeringsplassen der bruktbilene står også forsvinner. Dette er i tråd med visjonen «fra Bilby til boligby» Det er derimot ikke tydelig hva som skal bli i næringslokalene på bakkeplan ut mot Gladengveien.

Bilvirksomheten til Røhne og Selmer (Ford) flytter nok etterhvert til Strømsveien 181-183-185 (breivoll /bussgarasje området) ved E6 utgående. Der har de fått rammetillatelse for oppføring av  bilverksted mm i en tidsbegrenset periode frem til  31.12.2029.

 

Les hele rammetillatelsen

Les redegjørelsen for byggeprosjektet

Les sak om avslag på rammetillatelse i januar

Les tidligere sak om rammesøknaden