Privatisering av parker og manglende opparbeidelse av parkdrag på Ensjø

IMG_3477 (2) IMG_3479

Det er sommer på Ensjø, sola skinner og det er varmt. Mange steder i området på og rundt Ensjø så finner man opparbeidete grønne områder og parker som benyttes flittig til lek, moro og soling når temperaturen kommer over 20 grader. På Ensjø er noen parker og grønne områder klare til bruk og mye gjenstår.

I forbindelse med vedtaket om planprogram for Ensjø i 2004 og senere vedtaket om «veiledende prinsipprogram for det offentlige rom» (VPOR) for Ensjø så skal det komme mange parker og parkdrag på Ensjø. Noen er allerede bygget og er tatt i bruk av befolkningen. To eksempler her er Tiedemannsparken som er den største og Stålverksparken som er en liten park med vannspeil.

Men det finnes også parker som er påbegynt men som ikke er sluttført grunnet manglende utbygginger eller endring i planer. Når det skjer så blir det litt ugreie bruksforhold. Jeg skal bruke to parker som eksempel. Malerhaugparken og Rolf Hofmos park.

Rolf Hofmos park ble til når reguleringsplanen for Ensjøveien 25 ble vedtatt i februar 2007. Parken ligger nede ved undergangen ved Gjøvikbanen i Rolf Hofmos gate. Dette skulle opprinnelig være en park som skulle ligge på begge sider av veien. Det er i dag lite som tyder på at dette er en offentlig park for her ser det ut som om at dette er et område som tilhører boligene som ligger på området. Denne parken var som sagt planlagt til å være på begge sider av veien, men i de vedtatte reguleringsplanene for tyngdepunktet så er den andre fremtidige delen av parken forsvunnet for at og Skanska skal få nok kvadratmeter og utnyttelse på området. Derfor er det bare ca 400 kvadratmeter igjen av parken. Når det i tillegg er satt opp et gjerde som begrenser inngangen til parken og det er kommet opp skilt som uttrykker privat område, så er dette ikke en park som kan oppfattes som åpen og allment tilgjengelig.

Malerhaugparken ble vedtatt i bystyret 6.mars 2013. Parken ligger syd i Ensjøbyen ved Malerhaugen gård. Parken skal få en størrelse på 1618 kvm. Parken får en lengde på 85 meter og en turvei som er universelt utformet. 900 kvadratmeter av parken er ikke ferdig opparbeidet grunnet manglende utbygging av boligprosjektet på Ensjøveien 34. De resterende 600 kvadratmeterne er delvis opparbeidet som plen eller viltvoksende grøntområde, men i øyeblikket ser deler av parken ut som om det tilhører hagene til de boligene som ligger direkte inntil den ene tredjedelen som er opparbeidet. Her er det på samme måte som ved Rolf Hofmos park også satt opp ting som gjør at allmenheten oppfattes å ha begrenset adgang til området. Det mest iøynefallende er et stort hvit stakittgjerde med port. Som er satt opp før 2014 og senere flyttet litt bakover.

Nå skal det sies at disse to små parkene ikke utgjør det største området på Ensjø som burde vært ferdigopparbeidet. Det går veldig sent med de to store grønne parkdragene Østre og Vestre parkdrag som også skyldes manglende utbygging av tomter som grenser inn til parkdragene. Flere av utbyggingsprosjektene langs Østre parkdrag ligger til behandling i kommunen eller hos politikerne, så det er å håpe at det i løpet av noe tid kan skje noe. Når det gjelder vestre parkdrag så er utbyggingen på den ene siden kommet langt og grunneier har for det meste avgitt områder til parkdraget, men siden det ikke skjer noen på den andre siden og grunneier ikke har noen kjente planer, så blir området liggende i uvissheten og lite skjer med parkdraget. Så egentlig ligger nok den totale ferdigstillelsen av parkdragene mange år frem i tid.

Så tenker du, hva kan vi gjøre med det! Jeg tror dessverre det er lite å gjøre med dette for her er politikerne litt handlingslammet og har heller ikke mange muligheter til å presse fram at utbyggere legger planer fortere. Det er nemlig slik at det er flere prosjekter som ligger hos Plan og bygningsetaten til behandling eller i rådhuset til politisk behandling. Det er mulig å ta en runde med bymiljøetaten, slik at de starter å utvikle deler av parkdragene der det er mulig, men dette kan bli vanskelig og dyrere enn  å bygge alt når det er klart.

Så fram til det skjer mer på Ensjø så vil nok gjerder og stengsler hindre allmenheten tilgang til deler av områdene som er ferdig regulerte, men ikke opparbeidet.

Les sak fra 2014 om halvferdige parker

Les sak fra 2009 og se bilder av Østre Parkdrag

Se bilder av Østre Parkdrag fra 2009

Se bilder av Vestre Parkdrag i 2011

 

 

 

IMG_3470 IMG_3471

Høye gjerder finnes fortsatt i Østre og Vestre Parkdrag

IMG_3544 IMG_3589

Vestre Parkdrag ved Peterborg kvartalet litt opparbeidet men gjerder dominerer!

IMG_3571 IMG_3572

Østre Parkdrag ved Stålverksveien litt opparbeidet men gjerder dominerer

IMG_3592 IMG_3594