Plansaken om boligprosjekt på Ensjøveien 8 på Ensjø er formelt avsluttet!

Ensjøveien 8 006 Felt B tiedemannsbyen

Da er det blitt klart at boligprosjektet som ble foreslått på eiendommen Ensjøveien 8, nå formelt er avsluttet. Tidligere eier av eiendommen startet i august 2016 opp en prosess med å bygge to blokker på tomta. Plan og bygningsetaten ønsket at det skulle bli barnehage. Det var litt tautrekking mellom de to før det i juni 2017 ble klart at Obos gikk inn og kjøpte opp eiendommen.

Eiendommen består i dag av en enkel industribygning i 3 etasjer, oppført i tidlig på 60 tallet. Bygningen var i 44 år fram til 2011 hovedkontoret til reiseeffekts og koffert produsenten Unica. Eiendommen utleid til flere mindre selskaper. Eiendommen ble sist omsatt i 2008 og ble da solgt til Hilleren Eiendom Ensjøveien 8 AS. I juni 2017 overtok Obos eiendommen.

Nå skjer det nok ikke noe på denne eiendommen før Obos starter utviklingen av Ensjøveien 10 og 12 som er felt B i Tiedemannsbyen. Dettet er et felt der Obos har lange utleiekontrakter og som nok ikke kommer i gang på mange år enda. På bildet over kan man se Ensjøveien 8 som den mørke bygningen, litt til venstre på bildet.

Les brevet om avslutningen

Les om at obos kjøper eiendommen Ensjøveien 8

Les tidligere sak om Ensjøveien 8

Les om Ensjøveien 10

Ensjøveien 8 004