Peab Anlegg AS er innstilt som vinner av konkurransen om ny gangbro over Ensjø T-banestasjon.

bro ensjø t bane 003 A-B-0416_C01

Ensjø Aktuell Informasjon har flere ganger vært innom denne saken tidligere, men nå foreligger det mer informasjon for de som er interessert. Eksisterende gangbro over T-banen er fra 60-tallet, og tilfredsstiller ikke dagens krav til stigningsforhold på ramper, rekkverk etc., og er således moden for utskifting. Vedtatt reguleringsplan for Tyngdepunktet forutsetter at det skal bygges en ny gang og sykkelveibru som er bredere og mer tilpasset nye funksjonskrav og ny planlagt bebyggelse.

Eksisterende gangbru med bredde på 3 meter skal rives og erstattes med en ny bru. Brua blir liggende på samme sted som før med samme høyde over spor for å unngå konflikt med perrongtak for Ensjø stasjon.

Formålet er å bygge en ny vakker og funksjonell gangbru som har lang varighet, og som legger til rette for rasjonell drift. Den nye brua tar utgangspunkt i planløsning som vedtatt reguleringsplan for Tyngdepunktet, og bygges for øvrig i henhold til gjeldende krav og standarder.

Prosjektet omfatter rivning av eksisterende gangbro med rampe, opparbeidelse av ny gangbro i stål med ramper, trapper, mindre beplantningsarbeider, overvannshåndtering og omlegging av noe teknisk infrastruktur. Nøkkeltall: Hovedspenn: 84 meter lang og 5,46 meter bred. Lengde rampe: 44 meter lang og 3,40 meter bred. Trapper: 2 stk

Prosjektet er ventet å ha oppstart i november/desember 2017. Det foreligger enda ikke noe informasjon om det blir laget en midlertidig bro eller om man må benytte andre omveier over t-banelinja når rive og byggearbeidet kommer i gang.

 

Les tidligere sak om gangbrua

Les tidligere sak om at 127 millioner kroner skal brukes på infrastruktur rundt Ensjø T-bane

 

bro ensjø t bane 018 A-B-1410_C01

bro ensjø t bane 017 bro ensjø t bane 002