Onsdag kveld var det informasjonsmøte om Ensjø utbyggingen med over 100 fremmøtte

skole-pa-grenseveien-91  skanska-sine-trinn-1-til-7

Godt over 100 personer hadde møtt opp i auditoriet på Scandic Helsfyr hotell for å høre Oslo Kommune ved EBY innlede og informere om Ensjø utviklingen. Dette var det syvende informasjons møtet man avholder om ensjøområdet. Omlag halvparten av de fremmøtte var ny innflyttede på Ensjø og en del av de fremmøtte var tilhørende i grenselandet rundt Ensjø.

For en som følger Ensjø området veldig tett, slik som meg selv, så var det få viktige nyheter i presentasjonen, men noe nytt var det å høre. For de som ikke hadde vært på et slikt møte tidligere, så var det mye nyttig informasjon

Først var det en gjennomgang av den historiske utviklingen på Ensjø fra 2004 fram til i dag. Det var også noe informasjon om utbyggingstakten og perspektivet frem mot 2025. det er mulig å selv kikke på presentasjonen ved å følge lenken i bunnen av saken.

Deretter fulgte man opp med å presentere veldig foreløpige planer for ny barneskole på Grenseveien 91 og noen av det nye her var at det ser ut til å bli en avtale mellom Kommunen og grunneieren i Grenseveien 73 slik at hele området kan benyttes til skole formål. Det ligger i presentasjonen et bilde/skisse på en mulig fremtidig situasjon, men jeg vil advare mot å ta denne som en endelig greie. Den har nemlig litt for lave bygg og litt for mye grønt områder i forhold til det jeg tror er mulig. Men det er den første skissen som har kommet ut offentlig om den nye skolen så det var interessant å se hvordan de tenker. I den samme presentasjonen ble også Grønnvollpark tatt med.

Det fremkom også at man i planene ser for seg at skolen vil stå ferdig i 2022 noe som er to år senere enn det skolebruksplanen omtaler. Den sier at skolen må være klart til 2020

Videre var det en presentasjon av kommunens jobbing med store prosjekter i det offentlig rommet på Ensjø. Dette er prosjekter som i hovedsak er finansiert igjennom utbyggingsavtaler med utbyggerne. Tiedemannsparken, Teglverskdammen, Hovinbekken osv.

Det frem kom at det neste store prosjektet som kommunen skal starte opp er bygging av bro over t-banesporene på Ensjø. Den broen som er der i dag skal rives og det skal anlegges en ny bro. Arbeidet med dette starter høsten 2017. Videre tenker man seg at selve torget foran T-banen skal påbegynnes i 2018 en gang.

Til slutt var det Skanska som presentere sine planer for boligbyggene på og rundt Ensjø torg. De planlegger en utbygging av om lag 550 boliger i 7 etapper eller trinn. Skanskas presentasjon kan også kikkes på ved å følge link nederst i saken.

Møte ble krydret med spørsmål og kommentarer underveis, men som alltid på slike møter blir det for liten tid til at alle kan stille sine spørsmål.

Ensjø aktuell informasjon vil følge opp noe av informasjonen som ble gitt i egne saker utover i neste uke.

 

Her kan du se alle prestasjonen som ble vist på møtet

Se presentasjon 1 den nære historien og Ensjø barneskole

Se presentasjon 2 Offentlige tiltak og områder

Se presentasjon 3 Skanska

hovinbekkens-lop-pa-ensjo  info-mote-om-ensjo-006