Neptun Properties justerer planene på Ensjøveien 34 etter offentlig høring, men øker høyden i strid med Plan og bygningsetaten sin anbefaling om eiendommen ved Malerhaugen på Ensjø

ensjoveien-34-nov-2016 Ensjøveien 34 ny mai 2015 c

Utbyggeren Neptun Properties har etter den offentlighøringen på eiendommen i Ensjøveien 34, i sommer, funnet ut at man er nødt å justere planforslaget for å komme Plan og bygningsetaten sine signaler i møte.  PBE varslet i saken at man ikke kunne anbefale prosjektet.

Dette betyr i følge dokumentene at det nå blir en ny begrenset høring på det justerte prosjektet. Nå endres planene i PBE sin retning på noen områder og prosjektet får omkring 150 prosent utnyttelse. Videre så fjernes/flyttes en av bygningene samt at høydene justeres. De sies også i dokumentet at dette er et omforent forslag der man har kommet til enighet med PBE.

Utbygger skriver at hovedgrepet er at bebyggelsen er plassert i tråd med PBE’s alternativ med lameller lagt i ytterkant av planområdet i to L-formede bygg med varierte høyder og et åpent felles gårdsrom i midten. Bredden på lamellene er justert marginalt i forhold til PBE’s alternativ, men hvor det er tatt høyde for svalganger innenfor byggegrensene. Høyder langs Ensjøveien er justert til 4 etasjer, mens lamell mot Langengen nærmest Ensjøveien er beholdt på 5 etasjer. Lamell langs Langengen nærmest Malerhaugveien er justert til 6 etasjer og lamell lagt langs Malerhaugveien er justert til 4 etasjer.

Jeg ser som PBE at dette grepet gir mer plass til parken og uteområdet. Dette gir bedre plass til Malerhaugen gård, men konsekvensen er ifølge utbygger at det gir et høyere hjørnebygg i krysset Langengen/Malerhaugveien. Dette til tross for at PBE har uttalt at høydene må reduseres.

Jeg har ikke sett noen detaljer på høyder og justeringen, så det er litt vanskelig å være 100 korrekt i beskrivelsen. Jeg har sett igjennom de fleste av høringssvarene og disse gir nesten unisont beskjed om at man ikke aksepterer utbyggers planer og at man peker i retning av PBE sine planer. De fleste er imidlertid kritiske til høydene. Det kommer derfor ikke til å falle i god jord at utbygger justerer opp høyden på bygget i Malerhaugveien/Langengen til 6 etasjer. Her skal det vel i rettferdighetens navn sies at det sett fra Malerhaugveien nok bare vil være 5 etasjer, selv om utbygger skriver 6 etasjer.

Det skrives i dokumentet at det er et omforent forslag sammen med Plan og bygningsetaten, men jeg har ikke funnet noen dokumenter der det fremgår hva Plan og bygningsetaten sier om det nye forslaget. Det må imidlertid være vanskelig å akseptere at man øker høyden når man så klart har gitt beskjed om det motsatte.

Les dokumentet fra utbygger

Se skissen av hvordan utbygger tenker bygningene

Les tidligere sak fra Ensjø Aktuell Informasjon om Ensjøveien 34