Neptun Properties har sendt inn rammetillatelse for bygging av 80 leiligheter i Malerhaugveien på Ensjø.

 

Neptun Properties har ved årsskiftet 2018/2019 sendt inn søknad om rammetillatelse for å oppføre boliger på eiendommen Malerhaugveien 28. Eiendommen ble regulert til boligformål i september 2018.

I rammetillatelsen beskrives tiltaket slik «Tiltaket inneholder oppføring av 2 boligbygg med barnehage i underetasjen og felles parkeringskjeller. Byggene ligger langs Malerhaugveien, Bygg A i øst og bygg B ligger mot Ensjø i vest, rundt et felles gårdsrom på lokk over barnehagen. Barnehagen er plassert i underetasjen av Bygg B og lokk, med direkte utgang til sitt uteområde i sør og vest, mot parkdraget. Nedkjøring til felles parkeringsanlegg under bygg A er i henhold til regulert kart, sør for tomten. Inngang til barnehagen skjer via eget uteområdet, sør for byggene, tilgang til barnehagen skjer via felles nedkjøringsrampe eller offentlig gangvei, frem til barnehagens port.»

Bygg B har 700 m2 barnehage i underetasjen. Barnehagens utomhus areal ligger sør og vest for bygg B. Barnehagens fasade er trukket inn fra øvrig bygg, i henhold til regulerte byggegrenser, samt at uteområdet ligger på et lavere nivå enn boligenes uteområde på lokket, noe som skaper et tydelig skille mellom boligene og barnehagen. Uteområdet til barnehagen er tilgjengelig via port fra offentlig gangvei og via trapp fra lokket, og skal være tilgjengelig for besøkende utenom åpningstiden.

Bygningene får 5 og 6 etasjer der øverste etasje er inntrukket. Det blir tak-terrasser på begge bygningene. Dette utgjør 688 m2 og uten dette ville det ikke vært nok uteareal i prosjektet.

Reguleringsbestemmelsene setter krav til uteoppholdsareal til 20% av samlet BRA for boligene. Samlet BRA for boliger er 6650 m2, som gir et krav om 1330 m2 i uteareal. 60% av samlet krav skal være på terreng eller lokk, dette gir krav om 798 m2 på terreng eller lokk. Dette innfris, uteoppholdsareal på terreng og lokk er samlet 885 m2. Ved å ta i bruk takene på bygg A og B som uteareal, er andel MUA i henhold til krav i reguleringen.

Utbygger har også søkt om tillatelse til å rive eksisterende bygning som står på området. I desember ble mange trær på eiendommen kuttet ned som en forberedelse til utbyggingen. Det er ikke klart for salg av boliger i prosjektet, men på nettsiden til Neptun Properties antyder man at salgsstarten blir i februar/mars.

Les redegjørelsen for rammesøknaden

Se nettsiden for prosjektet

Les tidligere sak om felling av trær på eiendommen

Les sak om reguleringen