Nå vil det slutte å ryke av pipa i Tidemannsbyen på Ensjø

PIPE

Hafslund blir igjen monopollist på levering av fjernvarme i Oslo. På Ferd sine sider kan man lese at Hafslund Varme AS har inngått avtale med Ferd Energi AS om å overta alle aksjene i selskapet. Eksisterende avtaler om fornybar varmeleveranse i Tiedemannsbyen overdras fra Ferd Energi til Hafslund Varme.

Avtalen innebærer at alle eksisterende kunder i Tiedemannsbyen fra 1. august 2016 vil få fjernvarmeleveranse fra Hafslund Varmes fjernvarmenett i Oslo. I igangværende og planlagte byggeprosjekter vil Hafslund Varme medvirke i prosjekteringen av tilkoblingen av nye utbygningsfelt. Aksjene i Ferd Energi overdras den 31. august, og selskapet vil fusjoneres inn i Hafslund Varme.

– I forbindelse med relokalisering av varmesentralen til Tiedemannsparken var det viktig for oss at vi også revurderte de forretningsmessige aspektene ved energivirksomheten i Ferd Energi, siden strømprisen har utviklet seg svakere enn det vi opprinnelig forventet. I tillegg til å vurdere fortsatt leveranse fra vårt eksisterende anlegg, innledet vi en dialog med Hafslund Varme om påkobling til eksisterende fjernvarmenett for å vurdere hvorvidt dette var en løsning som var god for kundene, samtidig som de fortsatt ville få en miljøvennlig varmeleveranse.
Etter en god prosess, hvor Hafslund Varme opplyser at de nå har en fornybarandel på 98,8 prosent, er vi fornøyd med å ha funnet en god løsning ved at Hafslund Varme vil sørge for videre leveranse av fornybar fjernvarme til våre kunder i Tiedemannsbyen, sier Carl Brynjulfsen, styreleder i Ferd Energi.

Det var i 2012 at Ferd Energi greide å bryte Hafslund sitt fjernvarme monopol i oslo. Ensjø aktuell informasjon skrev en sak i oktober 2012 med referanse til at Ferd eiendom skrev på sine hjemmesider at man nå har fått endelig beskjed fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus: Hafslund Fjernvarmes klage over at Tiedemannsbyen fikk fritak fra tilkobling til fjernvarmenettet er avvist. Dermed er Oslos første fritak endelig, og beboerne kan glede seg over byens mest miljøvennlige oppvarming fra Ferd Energi.

Ferd Eiendom har dermed fått fritak fra tilknyttningsplikten til fjernvarme, og kan produsere miljøvennlig bioenergi til Tiedemannsbyens 1400 boliger. Etter at tobakksfabrikken la ned produksjonen i juni 2008 er varmesentralen som varmet opp fabrikken bygget om fra en oljefyrt sentral til en moderne biovarmesentral med miljøvennlig pellets som energikilde. I motsetning til fossilt brensel er pellets et rent naturprodukt som inngår i naturens kretsløp.

Men nå i 2016 har Ferd solgt Selskapet/anlegget til Hafslund og dermed vil det private fjernvarmeanlegget på Ensjø legges ned og røyken vil slutte å komme opp av pipa på Ensjø!

Pipa er vernet og vil bestå for fremtiden, men med dette salget har man åpnet et nytt problem og det er hvem som skal vedlikeholde pipa i årene fremover, slik at den ikke utgjør en fare for omgivelsene!

Les om saken på Ferd sine sider

Les tidligere sak på Ensjø Aktuell informasjon