Nå starter utvidelsen av Scandic hotellet på Helsfyr med 197 nye hotellrom og nye konferansefasiliteter – i nabolaget til Ensjø!

 

Nå skal Scandic hotell på Helsfyr/Valle Hovin utvides. Prosessen har pågått en stund og Ensjø aktuell informasjon skrev i juni 2018 om at det ble sendt inn søknad om rammetillatelse for utvidelse av hotellet. Ensjø aktuell informasjon hadde i 2013 en sak om reguleringsplanen som gjelder hotellet.

Reguleringsplanen ble vedtatt i juni 2014. Rammetillatelsen for utvidelse av hotellet ble godkjent av Plan og bygningsetaten i oktober 2018 og nå i mars/april 2019 har man fått igangsettingstillatelsen. Det er allerede kjørt frem sperremateriell og gravemaskin, så oppstarten av byggearbeidene er nok nært forestående.

Hotellet består i dag av 253 rom, selskapslokaler og møterom. Hotellet ble oppført i 1978 og tilbygget med en ny fløy i 2007 der man finner hotellrom og møteroms-fasiliteter. I 2010 fikk hotellets opprinnelige del et påbygg i 2 etasjer med ytterligere hotellrom, samt en utvidelse av restauranten i 1.etasje.

I rammetillatelsen som er godkjent er det gitt tillatelse til å bygge et tilbygg/ny hotellfløy i 9.etasjer mot Innspurten. Den nye fløyen har 178 hotellrom, konferansefasiliteter med møterom og underjordisk parkeringsanlegg. Det er også godkjent et tilbygg/ èn-etasjes bygning mellom eksisterende hotell og den nye hotellfløyen.

Det skal også skje en ombygging av eksisterende bygg. Her skal deler av underetasjen i eksisterende hotellbygning endres. Auditoriet som i dag går over to etasjer (underetasje og 1.etasje) skal bygges om til møterom i to etasjer. Det skal skje en ombygging av 1. etasje hvor eksisterende restaurant i 1.etasje utvides for å legge til rette for økt kapasitet (2 tilbygg på hver side). Nytt inngangsparti til hotellet etableres. Det vil også bli en ombygging på deler av 2. etasje. Der gjør man om eksisterende møteroms del til 19 nye hotellrom, samt et utvidet personalområde.

Dette betyr at Scandic Helsfyr Hotell etter nybygget og ombygninger vil få utvidet møteroms/konferanse kapasitet og til sammen 450 hotellrom.

Les igangsettingstillatelsen

Les tidligere sak om hotellet

Les saken fra 2013 om at Valle Hovin området kan bli nedbygd med nærmere 250.000 kvadratmeter