Nå starter arbeidet med å oppgradere turvei D2 på Ensjø

turvei d2 bilde   Turvei d2 og gjerde på skolen 021

Turvei D2 er en del av et overordnet turveisystem for Oslo. Den strekker seg fra Kampen park i sør, via Ensjø og Økern til Lillomarka. Det er delen som er mellom Tiedemannsparken og Ensjøveien på Ensjø som nå skal oppgraderes. Det vil bli etablert sykkelbane med 3 meters bredde og toveis trafikk samt en opphøyd gangbane som er 2,5 meter bred. ( Se eksempel på utforming bilde tatt ved Valhall arena)

Området ble regulert i desember 2008 og det ligger rekkefølgebestemmelser og utbyggingsavtaler tilgrunn for oppgraderingen. I VPOR for Ensjø er strekningen angitt som parkdrag / turvei hvor det er en uttalt intensjon om at turveidraget får et grønt preg med mye vegetasjon og trær. Videre er den overordnede intensjonen, både i VPOR og reguleringsplanene som arealfester bruken til turvei, og/eller turvei/skiløype, at arealstrekket skal inviterer til rekreasjon og adspredelse i nevnte grønne omgivelser.

Tiltaket omfatter følgende hovedelementer: Etablering av gang-/sykkel-/turvei, Aktivitetssoner, Lekeplasser, Belysning, Møblering, Beplantning, Ball-løkke.

Det er så langt undertegnede kjenner til ikke satt en dato for når arbeidet med graving starter. Det har imidlertid vært utlyst en konkurranse via anbudsportalen Doffin der aktuelle selskaper kan varsle interesse for å delta i anbudet på denne jobben.

Arbeidet med å gjøre Ensjø bedre, flottere og mer tilgjengelig fortsetter dermed i tråd med overordnede planer. Dette er til det beste for oss om bor her og for deg som kommer på besøk! Til dere som bruker turvei D2 som sykkelvei to ganger om dagen til og fra jobb sier jeg bare vis hensyn!

Se gamle bilder fra Turvei D2

 

Turvei d2 og gjerde på skolen 005 Turvei d2 og gjerde på skolen 024

Turvei d2 og gjerde på skolen 028 Turvei d2 og gjerde på skolen 032