Nå starter arbeidet med å bygge Ensjø torg med vannspeil og utearealer til en kostnad på 21,8 millioner kroner.

 

I kraftig snøvær ble det mandag 4.februar startet opp arbeider med å bygge det fremtidige Ensjø torg. Det ble satt opp sperremateriell og sikringer rundt byggeplassen. Dette medfører at deler av fortauet som folk har benyttet for å komme til T-banestasjonen blir midlertidig stengt og fotgjengere vil derfor måtte krysse over Ensjøveien og Gladengveien for å komme til t-banen.

Bymiljøetaten signerte den 20. desember kontrakt med Braathen Landskapsentreprenør AS for utførelse av Ensjø torg og nytt fortau i Ensjøveien mellom Gladengveien og Rolf Hofmos gate. Ensjø torg er et nytt torg som blir plassert sentralt på Ensjø mellom Ensjøveien og Ensjø T-banestasjon. Eiendommen er en gammel tomt som har tidligere vært brukt til rigg og lagerplass i mange år.

Ensjø torg skal bli det viktigste sentrale plassrommet og møtestedet på Ensjø. Hovinbekkens løp videreføres fra Gladengveien og vil nå sitt endepunkt på Ensjø torg før bekken igjen dukker opp på Jordal. Bekken og vannspeilet skal fremstå som et estetisk tiltalende element med en godt synlig vannflate og med gode sitteplasser rundt dammen. Ensjø torg er ca 2200 m2 hvorav ca 600 m2 er vannspeil.

Torget vil få et dekke av granittheller, god belysning og møblering. Sykkelparkering etableres nærmest Ensjø T-banestasjon. Samtidig med etablering av Ensjø torg skal fortau i Ensjøveien etableres i 4 meters bredde med grøntrabatt og gatetrær. Overvann skal ledes til regnbed og infiltrasjon. I tillegg skal det etableres lomme for varelevering og 2 parkeringsplasser for el-bil.

Kontrakten har en verdi på kr 21.824.878,- eks mva. Arbeidene startet opp 4.februar og ferdigstilles i løpet av 2019.

Så da er det bare å glede seg til at torget blir ferdig og at man kan ta det ordentlig i bruk. Ensjø aktuell informasjon skal følge opp med informasjon om fremdriften utover våren og sommeren!

(Deler av teksten i denne saken er gjengitt med tillatelse fra Aasulv Bygland)

 

Se kommunens prosjektside for Ensjø Torg

Les tidligere sak om dette

Les sak om hvordan man skal bruke 127 millioner kroner på tiltak rundt Ensjø T-banestasjon! 

Sjekk ut hjemmesiden til Braathen Landskapsentreprenør!