Kunngjøring av planoppstart for boliger i Grensesvingen 7-9 og Grenseveien 97 på Helsfyr /Ensjø

g97 c g97 d

Veidekke Eiendom AS i samarbeid med Oslo Areal ønsker å omregulere Grensesvingen 7-9 og Grenseveien 97 fra kontor og industri til blandet formål med hovedvekt på bolig- og næringsformål. Det er nå lagt ut informasjon om planoppstarten.

Ensjø aktuell informasjon har i flere tidligere saker skrevet om at dette prosjektet skulle komme og nå varsles det planoppstart. I desember 2017 ble det bestilt oppstartsmøte og dette ble avholdt i februar 2018. Plan og bygningsetaten har laget område og prosess plan og det er gjennomført dialogmøte.

Plan og bygningsetaten sier i område og prosessavklaringen «Forslagstiller ønsker å omregulere planområdet fra kontor og industri til bolig og næringsbebyggelse. Forslaget innebærer en riving av all eksisterende bebyggelse, og oppføring av bygg i varierende høyder, fra 4-16 etasjer. Plan- og bygningsetaten mener at planområdet må reduseres i henhold til planprogram for Helsfyr. Videre mener vi at det må tilrettelegges for en bred strøksgate med gode oppholdskvaliteter og lukket kvartalsstruktur for å skape skjermede utearealer for boligene og definerte offentlige gaterom. Maksimale gesimshøyder må ikke overstige kote 108 for ikke å legge for store begrensninger for fremtidig utvikling av naboeiendommene og for ikke å gi for store konsekvenser for Fyrstikktorget og Grønvoll gård og park.»

Det som er spesielt med dette området er at det nesten ikke bor folk her. De som bor i Grenselunden prosjektet og flyttet inn i det siste byggetrinnet denne sommeren/høsten er de nærmeste. Det er også disse som blir påvirket av  det område som skal omreguleres nå.  Ellers i området er det ikke boliger som grenser inn til dette næringsområdet. Plan og bygningsetaten er derfor meget kloke når man sier at høyden skal være max på kote 108.

Utbygger planlegger 9 bygninger hvor høydene ligger på fra 7 til 10 etasjer og enkelte er tenkt opp i 14/16 etasjer.

Er du interessert i dette så er det bare å kikke på lenkene under. Det er nå åpning for å sende inn kommentarer og innspill ut utbyggers arkitekt (se lenke under)

 

Les hele saken om utlysningen her

Les Område og prosess avklaringsdokumentet

Les tidligere sak om denne eiendommen

g97 g97 a