Krysset Ensjøveien/Gladengveien på Ensjø gjøres helt ferdig i neste uke med oppmerking av sykkelbaner og rød asfalt.

Ting tar som kjent litt tid og nå skal krysset i Ensjøveien/Gladengveien gjøres helt ferdig. De som er kjent i området kjenner jo til at det er blitt trafikklys som regulerer trafikken i krysset på Ensjø. 25. februar ble lyskrysset montert, og det ble satt i drift 6.mars.

Krysset i Ensjøveien/Gladengveien ble omtalt i Aftenposten i juli 2018 som at av Oslos ti farligste steder/veistrekninger, basert på alle ulykkene som skjedde der.

Det mest gledelige med lyskrysset er at fotgjengere har grønt alle veier når det er grønt. Det medfører at ingen biler svinger til høyre eller venstre og må krysse en fotgjengerovergang med grønt lys. Det systemet skaper litt kø for bilene i rushtiden, men ikke mer enn at det går. Dette har helt klart sikret myke trafikanter som forgjengere som går fram og tilbake mellom butikker og T-banen.

Nå skal man gjøre den siste jobben og det er å merke opp krysset slik at folk på sykkel også kan føle seg tryggere når man bruker krysset. Det skal legges rød asfalt i sykkelfelt i forbindelse med trafikklysanlegget i krysset Ensjøveien/Gladengveien og sykkelbanen skal merkes opp på nytt.

Arbeidet med denne oppmerkingen er planlagt utført kvelden torsdag den 25.juni.

 

Les om at trafikklysene ble satt opp i februar