Kontrakten er signert og Vestre Parkdrag på Ensjø skal bygges av PA Entreprenør for 29 millioner kroner

Kontrakten for bygging av Vestre parkdrag og Tiedemannsparken er i dag 2.april signert.

Ensjø Aktuell informasjon har skrevet mye om Vestre parkdrag på Ensjø. I februar omtalte jeg at opparbeidelsen av parkdraget 15.januar var lagt ut på anbud i Doffin. Bymiljøetaten var oppdragsgiver og fristen for å levere anbud var satt til 26.februar.  Det var 3-4 tilbydere og PA entreprenør ble valgt til å utføre jobben, etter en gjennomgang av tilbudene.

PA Entreprenør AS ble etablert i 1989 og har på disse 30 årene levert flere hundre prosjekter innen mange fagområder – hovedsakelig for stat og kommune. Stor-Oslo har vært, og er, selskapets geografiske satsingsområde. PA holder til på Alfaset like utenfor Oslo sentrum. Her ligger kontorer, eget verksted og et stort lagringsområde for maskiner og utstyr.

Kontrakten for jobben ble signert torsdag 2. april kl.1600 av Bymiljøetaten og PA entreprenør. Kontraktsmøtet ble gjennomført digitalt og kontrakten ble elektronisk signert av partene, grunnet de rådene forhold med Korona situasjonen i Norge.

Prosjektet omfatter opparbeidelse av Tiedemannsparken (del 3) og Vestre parkdrag(del 1) på Ensjø. I dette anbudet som skal det opparbeides et område på ca 9500 m2. Dette inkluderer gressflater ca. 2500 m2, Buskfelt og stauder ca. 2000 m2, Trær ca. 145, Bekkeløp ca. 110 m, Asfaltert turvei ca. 315 m, Gruset sti ca. 590 m, Lysmaster ca. 17 stk, Granittdekke ca. 370 m2, Regnbed ca. 95 m2, Trapper i granitt ca. 62 m2, Trekkerør ca. 750 m og Vannledning 150 mm ca. 50 m.

Oppdraget/tjenesten skal utføres i perioden fra kontraktsinngåelse til 06.05.2021. Så det blir en byggetid på rundt ett år for disse to områdene. Det står i dokumentet at fysisk oppstart på anleggsplassen er planlagt til 15.06.2020. Prosjektet får en kostnad på rundt 29 millioner kroner.

Signert kontrakt betyr at det i løpet av ett år vil bli bygget del 1 av Vestre parkdrag og siste rest (del 3) av Tiedemannsparken og dette vil stå ferdig før sommeren 2021 for innbyggerne på Ensjø!

Les mer om PA

Les tidligere sak om dette på Ensjø aktuell informasjon