Kampen Antirustsenter i Skedsmogata 24 på Ensjø rives

Ensjøveien 3 til 5 003 Kampen antirust rives 003

I disse dager er arbeidet med å rive bygningene i Skedsmogata 24 kommet i gang. Det er her Kampen Antirustsenter har holdt til. Det er to lave brakker som ligger på tomta. Brakkene ble oppført på starten av 60 tallet og har huset antirustsenter fra 1973.

Brakkene/skurene som det nok er riktig å kalle bygningene, blir revet nå og tomta vil i første omgang nok fungere som lager og brakkeområdet for de som skal starte å bygge den nye gangbrua over Ensjø T-banestasjon.

På et senere tidspunkt vil Skanska oppføre boliger på tomta. Dette heter i reguleringsplanen felt B2 og vil være utbygnings trinn 6 og 7 i Skanska sine planer.

Les tidligere sak om brua

Kampen antirust rives 006 Kampen antirust rives 008