Ingen fare for flom i Hovinbekken på Ensjø, men i 2009 var det annerledes!

oversvømmelse ensjø 3 juli 09 051 Hovinbekken mai 2018 (34)

Vannføringen i Hovinbekken over Ensjø er ganske lav om dagen vannet renner ganske rolig og det er ingen fare for flom, slik vi leser om andre steder på Østlandet. Snøsmeltingen på Ensjø er over og sommeren er i ferd å ta godt tak i både mennesker, dyr og naturen.

Så hvorfor ta det nasjonale temaet om flom inn i det lokale Ensjø. Jeg gjør det mest som en historisk greie slik at vi som bor her skal minnes om at ting har vært annerledes tidligere. I et kort historisk tilbakeblikk så skal vi ikke lengere tilbake enn 2009 før vi hadde stor flom og oversvømmelse i Gladengveien og Ensjøveien grunnet styrtregn og problemer med Hovinbekken.

I 2009 skrev jeg «Alt regnet i kombinasjon med gravearbeider i Gladengveien medførte at vannet fra Hovinbekken flommet over alle sperringene og fant veien over bakken og nedover Gladengveien. Denne så en stund ut som en fossende elv. Alt overflatevannet samlet seg nede i Ensjøveien og lagde en stor sjø som stengte av veien. Flere biler valgte å snu, men mange kjørte over ved å benytte fortauene på hver side som kjørebane.»

Siden da så har det selvsagt skjedd mye med hovinbekken som gjør at en flom eller oversvømmelse nå er veldig lite sannsynlig.

Se før og etter bildene i denne saken.

Les saken fra 2009 om oversvømmelse fra Hovinbekken

Les saker på Ensjø Aktuell Informasjon som omhandler Hovinbekken

oversvømmelse ensjø 3 juli 09 047 Hovinbekken mai 2018 (22)

oversvømmelse ensjø 3 juli 09 069 Hovinbekken mai 2018 (43)

oversvømmelse ensjø 3 juli 09 078 Hovinbekken mai 2018 (8)

oversvømmelse ensjø 3 juli 09 062 Hovinbekken mai 2018 (63)

Hovinbekken mai 2018 (3)