Hva mener du om nærområdet ditt – Ensjø og Helsfyr?

Jeg som skriver Ensjø Aktuell Informasjon har deltatt på en samtale med en Masterstudent som forsker på Ensjø og Helsfyr området. De trenger mange svar på denne undersøkelsen og jeg oppfordrer deg til å delta.

Hva mener du om nærområdet ditt?

Hvordan trives du på Ensjø/Helsfyr? Eller har du flyttet? Som del av et forskningsprosjekt finansiert av Forskningsrådet gjennomfører forskere fra Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet – Storbyuniversitetet nå en spørreundersøkelse i dette området. Det er også en masterstudent koplet på prosjektet som skriver spesielt om barn og unge på Ensjø. Vi setter stor pris på om du vil delta!

Det tar kun ca. 10-15 minutter og du kan svare via mobiltelefon, nettbrett eller PC.

Bruk denne adressen så finner du undersøkelsen https:/tinyurl.com/Ensjo-Helsfyr

 

HVORFOR SPØR VI? 

For å forstå hvordan vi skal få ”byer som virker”, gjennomfører en gruppe byforskere og arkitekter en treårig studie av Bydel Gamle Oslo. Vi ser særlig på Ensjø, Helsfyr, Grønland, Kampen, Fjordbyen og Tøyen. Forskningsprosjektet heter «Invisible Infrastructures» og er finansiert av Norges forskningsråd.

Vi vil gjerne finne ut hvordan folk opplever sine nærmiljøer, og har derfor utarbeidet spørreundersøkelser til beboere og «brukere» av disse områdene. I denne runden håper vi å høre fra deg som bor/har bodd eller ferdes på Ensjø og/eller Helsfyr. Svarene fra denne spørreundersøkelsen vil blant annet inngå i arbeidet med å utvikle en overordnet plan for fremtidig byutvikling i bydelen.

Prosjektet er meldt inn til Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS og ledes av Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet. Alle svar/data vil anonymiseres ved bruk i vitenskapelige publikasjoner. For mer informasjon om undersøkelsen/forskningsprosjektet, kontakt prosjektleder Bengt Andersen: bengt.andersen@oslomet.no eller telefon 99 74 68 39

Du finner spørreundersøkelsen og lenker til mer informasjon om prosjektet på

http://www.invisibleinfrastructures.com.

PÅ FORHÅND TAKK FOR HJELPEN!