Hasle skole er i ferd med å gjenoppstå – i nabolaget til Ensjø

Hasleskole juli 2018 (17)  Hasle-skole-skisse

I disse dager starter nye Hasle skole å bli synlig over terrenget. Store deler av skolen ble revet i 2017 i forbindelse med behovet for utvidelse og fornyelse.

Hasle skole var opprinnelig bygget ut i to trinn, en paviljongskole i tre i én etasje fra 1957, og ble utvidet med sentralbygget med administrasjons-, formings og gymfløy i mur i 1962. Sentralbygget med eksteriør og deler av interiøret er vernet gjennom Undervisningsbyggs verneplan for Osloskolene. Den eldre paviljongdelen av skolen var i svært dårlig teknisk stand. Det ble derfor vedtatt å rive denne delen av skolen samt gymfløyen, og at det skal bygge nye klasseroms fløyer og gymsal.

Det er gjort mye grunnarbeider og nå starter bygningene å synes over bakken også, vel i det minste stålbjelkene som er grunnstammen i skjelettet til den nye skolen. Den gamle delen som er vernet  står der fortsatt og blir pusset opp innvendig. Denne utvidelsen gjør også at skolen går fra å ha om lag 470 elever til å bli utvidet til å kunne ta ca. 870 elever når den er ferdig i 2019.

Jeg vil tro at den skal være ferdig til skolestart i august 2019.

 

Les kommunens side om skolen.

Les tidligere sak om byggesaksarbeidet til Hasle skole

Gammel skole  og ny skole!

Hasleskole eksisterende Hasle skole fremtidig

Hasleskole juli 2018 (1) Hasleskole juli 2018 (2)

 

Hasleskole juli 2018 (3) Hasleskole juli 2018 (20)

Hasleskole juli 2018 (14) Hasle skole gammel