Grunneier vil ikke bygge barnehage på eiendom på Ensjø

Ensjøveien 8 004 Ensjøveien 8 009

Ensjø aktuell informasjon skrev om denne saken 7. januar der det fremkommer at plan og bygningsetaten tenker at det er best å bygge barnehage på Ensjøveien 8.

Estate nyheter har tatt to nyhetssaker (12/1 og 13/1) om den samme eiendommen, etter at jeg skrev om saken. I den siste saken går det tydelig fram at grunneier ikke vil la seg presse til å bygge barnehage på eiendommen i Ensjøveien 8.  I følge Estate nyheter så er svaret sitat: «– Det er ikke aktuelt for oss å bygge barnehage, fastslår administrerende direktør Harald Hilleren i Hilleren Eiendom.» sitat slutt.

Som Ensjø aktuell informasjon skrev om 7. januar så er det stort behov for barnehager på ensjøområdet og det er for lite barnehageplasser planlagt på området i dag og det haster å få på plass nye barnehageprosjekter. I dag er det barnehager i drift med til sammen 22 avdelinger. Det er ytterligere regulert, men ikke realisert barnehager med 16 avdelinger.

De planlagte boligutbyggingene på Ensjø med 4700 boliger tilsier et behov på ca 50 avdelinger. Tar man de som allerede er der og de som er under regulering så får man til sammen 38 stk avdelinger.  Det betyr at man fortsatt mangler 12 avd. Men hvis politikerne presser frem enda flere boliger ved å øke høyder og utnyttelse på området, slik mange utbyggere vil så vil barnehage underskuddet øke enda mer.

I den siste saken på Estate så er det tydelig at direktøren i Hilleren eiendom vil fri til politikerne for å slippe å bygge barnehage sitat «Hilleren mener at Plan- og bygningsetaten gjerne må fremme et eget alternativ om barnehage, men han påpeker at det ikke er de som bestemmer. Det er det politikerne som gjør.

Dette er de samme politikerne som lover innbyggerne i byen skoler og barnehager og som har lovet at dette også kommer til de som bor på Ensjø (dette gjelder både det forrige og det nåværende byrådet) og som har gitt oppdrag til kommunens etater om å finne plass til barnehager og skoler på Ensjø.

Når man skulle finne plass til tomt for ny barneskole på Ensjø så måtte kommunen etter betydelige oppfordringer og flere runder med alle grunneierne tilslutt (det forrige byrådet) gå inn og kjøpe eiendommen i Grenseveien 91, for å sikre at det faktisk ble en barneskole på Ensjø.

Det kan sikkert oppleves som urettferdig at det er enkelte utbyggere som blir forelagt seg muligheten om å bygge barnehager, når man har planer om å tjene mye penger på å bygge boliger. Men i en by så må man ha både boliger og barnehager og skoler samt mye mer infrastruktur.

Ensjø aktuell informasjon følger med på det meste av boligprosjekter på Ensjø og opplever at plan og bygningsetaten gjør jobben så godt de kan, men de har enda ikke fått til å bygge en stor barnehage på Ensjø. De har forsøk på flere eiendommer som i sin helhet burde blitt barnehager i forhold til plassering på egnet sted.  Som de feks forsøkte på Malerhaugveien 20 og 28, men her fikk de kun inn 4 avdelingers barnehager.

Vi som bor på Ensjø skal være glade for at noen av etatene i kommunen har fokus må andre ting enn bare å bygge boliger. Vi trenger også skoler, barnehager og grønne områder! Nå gjenstår det å se hva som skjer på Ensjøveien 8. Det har ikke dukket opp noen nye dokumenter i saksinnsyn som kan kaste mer lys over situasjonen. Men i følge grunneieren så blir det ikke barnehage der!

Les saken på Estate nyheter 

Les tidligere sak på Ensjø aktuell informasjon 

Les sak om kjøp av skoletomt 

Ensjøveien 8 006