Grenseveien på Ensjø blir innsnevret til 1,5 kjørebane på grunn av arbeide med Lillebergbekken.

Da er det satt opp en stålbarriere i Grenseveien på Ensjø, noe som reduserer veien til 1,5 kjørefelt, hvis man ikke tar med fortauet. Bussfeltet er helt stengt, Dette er gjort imellom Gladengveien og Malerhaugveien. Årsaken til at det er satt opp sperringer, kommer av at man skal grave opp en kum i veibanen. Kummen knytter seg til arbeid med Lillebergbekken.

Det har i lengre tid pågått et arbeide med å bygge Østre bekkedrag utenfor Malerhaugveien 34 og Ensjøhøyden, nå er dette arbeidet flyttet opp til Grenseveien 69, der man bygger Lillebergtunet borettslag. Nå skal man jobbe med bekkens rør som går under Grenseveien og da må man grave opp i veien.

Dette arbeidet kommer til å medføre noen trafikkfarlige og overraskende situasjoner for bilister, som ikke respekterer 30 km skiltingen. Det er 50 km på denne strekningen og farten er til vanlig betydelig høyere. Jeg var på stedet søndag morgen og kunne med selvsyn se farten bilene hadde og at noen måtte bremse betydelig ned for å unngå kollisjon.

Det som utgjør en ekstra fare, er at fotgjengere ikke respekterer at fortauet er stengt og går i det som midlertidig er gjort om til kjørebane. Det kan være farlig når to biler i fart velger å møtes akkurat der når en forgjenger har ignorert skiltene.

Men vi får vente å se hvor mye kø og fare dette utgjør når den vanlige trafikken i Grenseveien, kommer i gang på mandag. Det går busser i begge retninger på Grenseveien og det er nok ikke plass til at to busser kan møtes.

Så skal du gå, sykle eller kjøre Grenseveien i tiden fremover, så er du herved advart om arbeidet.

Les tidligere sak om Lillebergbekken/Østre Bekkedrag