Fra mandag bør du ikke parkere i veien utenfor Malerhaugveien 19 til 23 på Ensjø

Boligprosjektet Kongsløkken i Malerhaugveien 19 til 23 fikk i oktober rammetillatelsen for å bygge boligprosjektet med 127 boliger. Nå i starten på februar har man fått igangsettingstillatelse og gravemaskinene er allerede i gang med å grave seg ned i tomta. Det pågår mye ut transportering av jordmasser fra eiendommen. Nå har man truffet fjell og det betyr sprengning.

Entreprenøren har varslet boliger i nabolaget og hengt opp lapper rundt i området om at de på mandag 15.februar skal starte å sprenge på eiendommen. De har også delt ut lapper til bilene som står parkert i Malerhaugveien mellom Stålverksveien og Grønvoll allè. Jeg regner med at skiltingen om at det er tillatt å parkere langs eiendommen, blir fjernet ganske snart. Det gjelder 15 parkeringsplasser.

De som har parkert her bør faktisk vurderer å fjerne bilen sin, for fjellet som skal sprenges ligger veldig nære veien. Entreprenøren er opptatt av å ikke påføre andre skader, på grunn av dette arbeidet. Du er herved advart

På et generelt grunnlag så er det grunn til å advare om at det kommer til å bli vanskelig å finne parkeringsplasser i Malerhaugveien i tiden fremover. Årsaken er at det er byggeprosjekter på flere eiendommer i Malerhaugveien. Dette gjelder nr 20, 28, 19 til 23 og 25, når bygging pågår så forsvinner parkeringsplassene.

 

Les sak om rammetillatelsen

Les igangsettingstillatelsen