Ferd planlegger nytt boligprosjekt i Ensjøveien 3-5 på Ensjø med høyder på opptil 10 etasjer

Ensjøveien 3 til 5 Ensjøveien 3 og 5 003

I kommunalt saksinnsyn kan man lese at Ferd har startet opp prosessen med å bygge boliger på tomtene i Ensjøveien 3 og 5 igjennom å bestille oppstartsmøte. Ensjø aktuell informasjon har tidligere skrevet om at Ferd i 2011 kjøpte tomtene på Ensjø i Ensjøveien 3 og 5, som er festet bort til andre. Ferd har betalt en pris på 27 millioner for tomtene, men vil nok på en eller annen måte løse ut tomtefesterne. Det er uklart hva dette kan koste.

Historien bak dette er omtrent slik. Tomtene i Ensjøveien har i lang tid vært i universitet i Oslo sin eie, men eiendommene har vært festet bort store deler av tiden. Ensjøveien 5 ble bygget på 60 tallet og senere utvidet på 80 tallet Ensjøveien 3 er av nyere dato og er bygget på 90 tallet. Alle bygningene fremstår som moderne og er fullt utleid. Nåværende eiere av bygningene har en festeavtale som utløper i 2017 står det i dokumentene fra 2012.

Det er Arcasa arkitekter som er ansvarlige i denne prosessen på vegne av Ferd. Det fremkommer at man planlegger oppføring av 2 boligbygg med 4-10 etasjer med strøkstjenlig funksjoner i de nederste arealene mot Ensjøveien. Det planlagte prosjektet innebærer rivning av eksisterende bebyggelse.

Planområdet er totalt: 8677m². Det planlegges i underkant av 18.000 m2 BRA, i tillegg til arealer under terreng. Arkitekten skriver selv at prosjektet får en totalutnyttelse på netto tomt med ca 230%

Det sies i beskrivelsen at terrenget faller ned langs Ensjøveien slik at det blir en delvis eksponert underetasje på nedre del av bebyggelsen mot jernbanebroen. Det legges opp til varierte høyder fra 4-8 etasjer med inntrukne toppetasjer og et høyere bygg på 10 etasjer.

Det burde selvsagt være naturlig at en så stor utbygger på Ensjø som Ferd og et kjent arkitektkontor burde kjenne til planleggingsprogrammet på Ensjø, men utifra forslaget så utviser man tydelig mangel på kunnskap eller for å si det på en annen måte. Alle utbyggere på Ensjø kliner til med kraftig utnyttelse og mye høyere bygg enn det vil bli godkjent. Dette gjøres for å ha noe og forhandle med i møte med realitetene og vedtakene.

For de som lurer så ligger denne eiendommen og dermed dette prosjektet i randsonen og planprogrammet for Ensjø omtaler at det i randsonen skal være en lavere utnyttelse som tar hensyn til eksisterende tilstøtende områder. Totalutnyttelsen kan være en TU på 120 til 150 % I randsonen legges det opp til en bymessig bebyggelse som skal bidra til å knytte området sammen med omkringliggende boligområder. Bebyggelsen kan oppføres i 4-5 etasjer.  Det står videre i programmet at det er netto byggetomt som legges til grunn for utnyttelsen

En utnyttelse på 230 prosent og høyder på 7-10 etasjer skal dermed ikke bli godkjent, så har må Ferd justere kursen litt.

Prosjektet får Ensjøveien i en bue på en side og Gjøvikbanen på en annen side. Det er uten tvil at utsikten fra de øverste etasjene blir ganske bra. Der vil man kunne få utsikt over store deler av Oslo og Oslofjorden, hvis man kommer høyt nok opp. På andre siden av Gjøvikbanen finner man Kampen parken som helt klart vil ligge i veien for utsikten fra de lavere etasjene.

Du kommer helt sikkert til å høre mer om dette prosjektet her på Ensjø aktuell informasjon

 

Les dokumentet vedrørende oppstartsmøtet

Se dokumentet med skissene til hvordan prosjektet kan se ut. 

Les tidligere sak om denne eiendommen 

Les om disse tomtene under saken eiendomskrig på Ensjø

 

Ensjøveien 3 til 5 a  Ensjøveien 3 og 5 011