Ferd og Arcasa arkitekter forsøker å manipulere bilder av boligprosjekt på Ensjø for at det skal virke mindre dominerende ved presentasjonen i offentlig høring!

ensjoveien-3-ill ensjoveien-3-bilde

Ferd jobber med et nytt boligprosjekt i Ensjøveien 3-5, etter at man for noen år siden kjøpte eiendommen for 27 millioner kroner. Prosjektet ble startet opp i juni 2015 og har blitt omtalt av Ensjø Aktuell informasjon flere ganger seinest i juni 2016. Nå nærmer prosjektet seg offentlig høring og diskusjonen går tydeligvis internt om dette prosjektet. NE nyheter skrev om prosjektet på slutten desember 2016.

Dette virker litt spesielt, men i kommunalt saksinnsyn kan man lese følgende som Plan og bygningsetaten skriver til Arcasa arkitekter. Sitat «I illustrasjoner av fjernvirkning ser vi at dere har benyttet fotoene vi la ved i forrige brev. Vi ser også at det er lagt på ekstra blader og vegetasjon på trær for å dempe virkningen av den nye bebyggelsen. Det er riktig at det i sommerhalvåret vil være mer blader og vegetasjon enn på vinterhalvåret, men dette er ikke beskrivende for den faktiske fjernvirkningen vil være på vinterhalvåret. Vi ber derfor om at dere retter opp fjernvirkningsillustrasjonen og tar bort blader og vegetasjon som dere har lagt på fotoene.» sitat slutt

Utbygger ønsker nå å bygge ett prosjekt med de høyeste bygningene på 9, 8 og 6 etasjer med en utnyttelse på 241 prosent. De ønsker å bygge 198 boliger i prosjektet. Dette skal legges på et meget høyt og synlig punkt tvers over gata for den gamle Trafobygningen i Ensjøveien ved Gjøvikbanen og det skal legges rett ved høyden på Kampenparken. Det er åpenbart så stort og ubehagelig at man må gjemme det bak grønne trær på området.

I Ne nyheter skriver man sitat «De som tolker dette som at Ferd utfordrer den gjeldende reguleringen, har tippet helt riktig.

– Her foreligger etter vårt syn gode grunner til at myndighetene kan fravike noen av de gamle kravene til etasjeantall og utnyttelsesgrad, sier Silje Strøm.» sitat slutt

Utbygger skjønner at de utfordrer kommunen. Det kom ikke som noen overraskelse på utbygger at PBE ville være skeptiske, for utbygger viste når de kjøpte eiendommen hva som var innholdet i planprogrammet for Ensjø.

For de som lurer så ligger denne eiendommen og dermed dette prosjektet i randsonen og planprogrammet for Ensjø omtaler at det i randsonen skal være en lavere utnyttelse som tar hensyn til eksisterende tilstøtende områder. Totalutnyttelsen kan være en TU på 120 til 150 % I randsonen legges det opp til en bymessig bebyggelse som skal bidra til å knytte området sammen med omkringliggende boligområder. Bebyggelsen kan oppføres i 4-5 etasjer, inntil 7 etasjer dersom plassering tilsier at markering og utforming tilfører stedet positive arkitektoniske kvaliteter. En forutsetning er at tilfredsstillende bokvalitet oppnås. Det står videre i programmet at det er netto byggetomt som legges til grunn for utnyttelsen

Plan- og bygningsetaten sier i dokumenter at man ikke kan se at topografien på eiendommen tilsier at bygningene skal være høyere enn bebyggelsen som ligger rundt. Det er fullt mulig å oppnå oppdeling og variasjon og samtidig forholde seg til høyder på omkringliggende bebyggelse. De viser igjen til tidligere standpunkt i PBE sin område- og prosessavklaring. Foreslåtte høyder er ikke i tråd med Planprogrammet for Ensjø.

Jeg er ikke overrasket over at utbygger og deres arkitekt bevist eller ubevist tar i bruk litt kreativitet for å redusere fjernvirkningen av prosjektet. Prosjektet utfordrer ganske mye.

Ensjø aktuell informasjon tok noen bilder av det aktuell området selv. De er presentert sammen med bilder fra dokumentene som klargjøres for offentlig høring. Det er også lagt til et bilde fra NE nyheter som ikke er i presentasjonen. Selvsagt vil et slikt stort prosjekt være synlig, men det er avhengig av hvor og når man tar bilder og hvordan man bruker dem. Jeg mener at det må på ligge utbyggere en tydelig plikt på å være så nøyaktige som mulig når det presenteres på offentlig høring. Så når kommunen (PBE) sier sitat «Vi ber derfor om at dere retter opp fjernvirkningsillustrasjonen» sitat slutt så er det alvorlig.

 

Les sak på NEnyheter 

Les tidligere sak på Ensjø Aktuell informasjon  

ensjoveien-3-foto-a ensjoveien-3-025

 

ensjoveien-1-til-3-fjernv-1  ensjoveien-3-008-a