Ensjø får midlertidig bussrute – linje 60 vil fram til oktober kjøre via Ensjøveien/Gladengveien

Ensjø aktuell informasjon har flere ganger snakket om at det bør komme bussruter på Ensjø. Fra tidligere har flybussen FB2 lagt en linje over Ensjø og nå kommer Ruter etter. Riktig nok med en midlertidig løsning. Ruter har omtalt dette på sine nettsider og i en Twitter melding.

Linje 60 går normalt fra Vippetangen via Jernbanetorget, Tøyen, Kampen opp til Hasle og videre til Tonsenhagen, Men nå skal den midlertidig gå via Ensjø fram til oktober.

Det at linje 60 får en omkjøring via Ensjø fra 26. mai til oktober, er på grunn av innfasing av nye elbusser. Disse er for høye for jernbanebrua i Økernveien, ved Tøyen stasjon. Brua skal bygges om og heves i september/oktober. Dette betyr at holdeplassene Hasle (kun retning Vippetangen), Hasle kirke, Tøyen stasjon og Ensjøveien ikke blir betjent i den perioden. Når ombyggingen av brua i Økernveien er ferdig vil bussene flyttes tilbake til normal trase.

Men fra 26. mai til oktober kjører bussen (linje 60) via Ensjø. Det blir opprettet nye holdeplasser Hasle (retning Vippetangen, i Grenseveien), Gladengveien og Ensjø T.

Da får folk på det sentrale Ensjø enda en mulighet for å komme seg ned til sentrum. Bilde i saken er lånt fra en Ruter presentasjon om elbusser.

Les mer på Ruter sine sider sjekk avvik på linje 60!