Elektrisk sparkesykkel på Ensjø – Positiv greie eller problem

Det er ikke bare i Oslo sentrum det er full fart med elektriske sparkesykler. På Ensjø har man også et betydelig innslag av dette. Ett av problemene med slike sparkesykler er at mange av brukerne setter fra seg sparkesyklene over alt. Dette medfører hindringer for andre trafikanter og brukere av gater og fortau.

Men det er ikke bare brukerne som har skylda for kaoset, på disse bildene kan du se at sparkesykler som åpenbart er satt ut av selskapene selv, også stenger og hindrer trafikk for gående. Du ser at selskapet har satt ut når syklene når de står fint satt opp ved siden av hverandre. Når de står mer i kaos og tilfeldig plassert, så tyder det på at en bruker har satt fra seg sykkelen.

Det finnes nå 6 selskaper som leier ut sparkesykler i Oslo alle kan man finne på Ensjø. Bird (svart), Voi (Rød), Lime (svart og grønn), Tier (grønn), Bolt (grønn) og Wind (Gul). Jeg har sett alle på Ensjø. Prismessig så variere det å bruke disse sparkesyklene. Det er en pris for å låse opp sykkelen og så er det en minuttpris for å bruke den. Noen har priser som synker når du bruker den lenge.

Det er stor konkurranse mellom selskapene og de to siste selskapene som har lansert sykler i Oslo, Bolt og Wind har senket prisen som gjør at man nå kan leie for 1 krone per minutt. De selskapene som har vært her lengst har hatt priser opp til 3 kroner per minutt. Bolt har også valgt å fjerne oppstart prisen som normalt har ligget på fra kr 5.- til kr 10.- per tur. Det finnes mange sykler å leie, men det er den uvettige bruken og den kaotiske plassering som skaper problemer.

Min mening er at slike sparkesykler er kommet for å bli. De dekker et behov hos unge folk og etter hvert kommer nok voksne også til å ta disse i bruk. Selskapene bør imidlertid måtte søke om lisens/tillatelse for å sette ut sykkel i en by, de bør få avtalte områder der man kan hente og levere sykkel. Hvis man velger å parkere sykkelen utenfor et slik område, bør det være en ekstra kostnad for brukeren å gjør dette. Sparkesykler som feilparkeres til hinder for offentligheten, må kunne taues inn av kommunen på samme måte som feilparkerte biler.

På min rundtur rundt på Ensjø og i nabolaget en lørdag ettermiddag/tidlig kveld var det masse sparkesykler. Om lag 2/3 var parkert på en slik måte at de ikke var til direkte hinder og 1/3 var åpenbart til hinder for andre trafikanter. Noen sparkesykler stod pent og pyntelig godt plassert, andre på litt merkeligere steder og noen var bare henslengt i grøfta. Nå det gjelder det siste, så skal jeg ikke utelukke at folk som ikke liker slike sykler dytter de overende for å få de ut av veien. En del av sparkesyklene var plassert midt i gangveien, i en sykkelvei, i en busslomme, midt på en parkeringsplass eller et torg eller som vises på ett av bildene rett foran et fotgjengerfelt så skaper dette uønskede situasjoner.

Men det største problemet er nok at brukerne bare setter de fra seg der det passer dem selv. I kveld så jeg selv en dame som skulle rekke T-banen ved Ensjø Torg som bare hensatte sparkesykkelen midt i gangbanen ved siden av vannspeilet på torget. Det var åpenbart det som passet henne best uten tanke for andre brukere av dette gang området.

Bildene i saken er kun noen utvalgte av det jeg oppfatter som feil plasserte sparkesykler, de er i hovedsak tatt 25.juli og bildet øverst til venstre, hovedbildet og de to siste bildene er tatt 17.juni.

Hva er din opplevelse av elektriske sparkesykler på Ensjø? Skriv kommentar under saken på facebook siden til Ensjø Aktuell Informasjon!