Eieren av Helsfyr Atrium vurderer å bygge på eiendommen Innspurten 15 med 11600 kvadratmeter – i nabolaget til Ensjø og Helsfyr

I mars skrev Ensjø Aktuell informasjon om at det i kommunalt saksinnsyn hos Plan og bygningsetaten i slutten av februar hadde dukket opp en forespørsel om en planforhåndskonferanse for eiendommen Helsfyr Atrium. Nå har vi fått svaret på hva representanter for Anvil Asset Advisors AS ville diskutere. Referatet fra møtet med plan og bygningsetaten er klart.

Anvil Asset Advisors AS drøftet muligheten for påbygg på eksisterende næringsbebyggelse. Man la fram en mulighetsstudie der man ønsker å bygge på et nytt påbygg mellom eksisterende bygg og naboeiendommen Valle View. Man foreslår to alternativer for bygging av nytt bygg/paviljong mellom Helsfyr Atrium og Vålerenga stadion og man foreslår å bygge på en etasje på eksisterende bygg nærmest Infinity arena /Vålerenga stadion samt utvide atriumet på to sider i midtdelen av bygget.

Foreslåtte påbygg er vist i illustrasjonen/bildene i saken. Eksisterende bebyggelse på eiendommen har en utnyttelse på BRA 37 060 m2, mens foreslåtte påbygg har en total utnyttelse på 11 579 m2 (påbygg 2A) eller 11 755 m2 (påbygg 2B). Man foreslår dermed en over 30 prosent utvidelse av totalarealet på Helsfyr Atrium.

Plan og bygningsetaten skriver i sin kommentar til forslaget: «Vi mener det i igjennom en reguleringsplanprosess kan ses på muligheten for både økt utnyttelse og høyder på eiendommen.

Av foreslått bebyggelse mener vi at påbygg 1 – nytt kontorbygg er utfordrende på grunn foreslått høyde og utnyttelse på bebyggelsen i forhold til plassering nært planlagt nabobebyggelse i sør. Det kan ses på et påbygg mot sør med et vesentlig redusert volum og en utforming som er bedre tilpasset eksisterende bebyggelse.

Resterende foreslått bebyggelse påbygg 2-4 kan vurderes i en videre planprosess.. Bebyggelse tett på Infinity arena Det kan ses på bebyggelse tett opp til Infinity arena. Vi mener både forslaget om påbygg 2A «highline» og 2B «pavilion» som påbygg til Infinity arena er spennende å se videre på.»

Jeg har kikket litt i reguleringsplanen som ble vedtatt i 2001. Der står det at man tillater et bruksareal på 25600 kvadratmeter over bakken, men det rommer også vel 10 000m2 garasje/tekniske rom og lager under bakken.  Det passer med opplysningen om at bygget har totalt 37060 kvadratmeter. Så en utvidelse på 11600 kvadratmeter er en betydelig utvidelse i forhold til hva som er regulert.

Legger man til grunn at de nye 11600 kvadratmeterne skal bygges over bakken, så blir dette en utvidelse på 45 prosent i forhold til hva som er vedtatt i gjeldene reguleringsplan. Nå ligger denne eiendommen i et meget trafikkert område med E6 og ring 3 på to sider og Infinity arena/Vålerenga Stadion og Valle View på de andre sidene. De nærmeste boligene ligger på andre siden av E6 og ring 3 og hovedtyngden av de nye arealene vil komme mot Fotballstadion og vil ikke være synlige for de aktuelle boligene.

Så da er det bare å vente på at det blir fremmet omregulering av denne eiendommen

 

Se mulighetsstudien som er fremmet

Les referatet fra planforhåndskonferansen

Les tidligere sak om dette