Da har nok et stort tre på Ensjø blitt kappet ned – det stod i veien for utvikling av boliger!

 

Det er ingen vei utenom, når trær står i veien for boligutviklingen så skal de kappes ned uansett hvor store eller gamle de er. For ett år siden skrev Ensjø aktuell informasjon om de store trærne i Grønnvoll alle på Ensjø. De 2 siste av de opprinnelige trærne i denne alleen. Trær som har stått der fra før krigen.

Det har vært litt delte meninger om disse trærne. Det pågår reguleringsarbeide med eiendommen og i denne vil utbygger kutte ned trærne og har fått støtte av bymiljøetaten, men Plan og bygningsetaten mente trærne burde beholdes. Nå har man sikkert tatt noen interne diskusjoner om dette, hvor utbygger har trukket det lengste strået og dermed skal de vekk.

Denne uka ble det største treet felt og det eneste som står igjen er en stubbe som er dekket med jord og man kan se litt sagflis som ligger litt spredt rundt. Regner med at det siste også står for tur snart.

Det er trist at så store historiske trær må vekk. Men vi får glede oss over at når boligprosjektet er bygget om 3 til 4 år så plantes det noen nye trær, som igjen om 20 til 50 årstid kan bli store og berike de som bor i området da.

Det er imidlertid et åpent spørsmål er om fellingen av dette treet er lovlig. I gjeldene reguleringsplan vedtatt av bystyret 9.desember 2015 står det i reguleringsbestemmelsene § 9.4 Trær fra den gamle lindealléen langs Grønvoll allé (utenfor planområdet) skal bevares, og deres rotsoner skal beskyttes før igangsetting av tiltak som kan skade dem.

Jeg kan ikke finne i saksinnsyn at det er søkt om dispensasjon for å felle dette treet. Ny reguleringsplan er sendt til politisk behandling i slutten av 2018.  Men den er ikke behandlet/vedtatt enda. Så det er den gamle som gjelder!

 

Les vedtatt regulering fra desember 2015

Les tidligere sak om disse trærne

Les sak fra 2017 da Urbanium kappet ned 2 store trær

Les sak om alle trærne som skal kappes ned på Ensjø