Byrådet i Oslo vil ha høy utnyttelse og høyhus i tyngdepunktet på Ensjø, spesielt i feltet der kommunen selv er grunneier. Dette er eiendommen som de skal selge til Skanska når reguleringen er vedtatt i bystyret.

Høyhus på Ensjø nei takk

Nå skal Tyngdepunktet rundt Ensjø T-banestasjon reguleres. Høyrebyrådet går her inn for en massiv utbygging av området. På et lite område rundt T-banestasjonen så ønsker man å bygge ut 88.800 kvadratmeter. Det fremstår som at man skal bygge boliger og det er det politikerne sier man gjør på Ensjø. Vi bygger boliger på Ensjø sier man. Det er faktisk så viktig at man får disse boligen at man går til det skritt å ville bygge 2 høyhus på 50 meter + 1 nesten høyhus på 42 meter, på dette lille området. Men det er bare 55% som brukes til bolig resten 45% skal brukes til næringsvirksomhet.

Det du kanskje ikke er kjent med er at Oslo kommune er grunneier på ca 40 prosent av området. Dette forvaltes av EBY på vegne av byrådet. EBY er en av forslagsstillerne til prosjektet som er forelagt politikerne til behandling. Det er blant annet eiendommen på feltet S1 langs Ensjøveien og frem til Rolf Hofmoes gate. Her er det foreslått et høyhus på 14 etasjer som skal få en høyde på nesten 50 meter og det er den delen av tyngdepunktet som får absolutt høyest utnyttelse på 447 prosent, eies av kommunen.

Da tror du sikkert at kommunen skal bygge billige boliger på denne tomta når det er så stor etterspørsel etter boliger. Nei kommunen skal ikke bygge boliger på tomta, de skal selge den og vedtaket om at den skal selges ble gjort allerede i januar 2012. Da varslet eby følgende sitat» På bakgrunn av dette, og i overensstemmelse med byrådsavdeling for byutvikling, jobber Eiendoms- og byfornyelsesetaten med sikte på direktesalg av kommunens eiendommer til Skanska Bolig AS. Et direktesalg skal alltid vedtas av bystyret, og det er derfor til slutt bystyret som avgjør om Skanska Bolig AS får kjøpe kommunens eiendommer. Eventuell sak om salg av kommunens eiendommer til Skanska, vil først bli behandlet av bystyret etter at reguleringsplanen for Tyngdepunktet (eventuelt) er vedtatt. Sitat slutt.

Altså så bestemte EBY og Byrådet allerede i 2012 at eiendommene skal selges. Det er ikke unaturlig å tenke at de i perioden siden da har jobbet for å øke utnytelsen på området og at man har jobbet med å presse plan og bygningsetaten til å godta høyere utnyttelse og høyder i strid med deres faglige råd.

PBE har faktisk hele tiden fra starten av behandlingen av dette området sagt at max utnyttelse skal være 270 prosent og at høyden skal være under 12 etasjer, dette mente de helt frem til saken skulle avgis til politisk behandling og uten noen god begrunnelse ,så snudde de og gikk inn for det byrådet nå mener.

Når kommunen vedtar reguleringsplanen for området med massiv utnyttelse så behøver man ikke være økonom for å skjønne at jo mer man kan bygge på tomta jo høyere pris kan man forlange. Det er bare så synd at det er beboerne på Ensjø som tilslutt betaler prisen for det høyrebyrådet skaper på tyngdepunktet.

Jeg spør meg selv om de andre politikerne i bystyret er klar over denne situasjon?

Les tidligere sak om høyhus på Ensjø!

høyhus i Tyngdepunktet nei takk