Byplan skriver om barnehager og litt om utfordringer og behov på Ensjø og i nærområdet

Bygg barnehager og hovinbekken 009 Bygg barnehager og hovinbekken 013

Over 3000 nye barnehageplasser skal se dagens lys i Oslo i løpet av 2019. Ambisjonene er høye, men vi klarer det, forsikrer planleggere og utbyggere. Fra 2018 kommer de nye, store barnehagene på plass. Det største løftet kommer i de nye store byutviklingsområdene, som Ensjø og Løren for her haster det mest. Les hele artikkelen i Byplan via lenke i bunnen av saken.

I utgangspunktet ble for eksempel Ensjø for 12 år siden planlagt for 10 avdelinger – med til sammen 180 plasser. Nå viser ferske opptellinger at det er behov for 25 nye avdelinger med 450 plasser innen hele området står ferdig.

Dette er de nyeste barnehagene som ligger på/skal bygges på Ensjø eller i nærområdet til Ensjø.

2016 Grünerløkka Teglverket barnehage – trinn 1 K 144 8
2017 Gamle Oslo Valle Hovin idrettsbarnehage P 72 4
2017 Grünerløkka Teglverket barnehage – trinn 2 K 72 4
2019 Gamle Oslo Tiedemannsbyen, felt A P 72 4
2019 Gamle Oslo Malerhaugveien 28 NY P 72 4

 

I forbindelse med saken om Ensjøveien 8 så fremkom det i arbeidet at behovet for barnehager er stort på Ensjøområdet med den høye utbyggingstakten som skjer på området. Det er for lite barnehageplasser planlagt på området og det haster å få på plass nye barnehageprosjekter.

I eget dokument kan man se at det i dag er det barnehager i drift med til sammen 22 avdelinger. Det er ytterligere regulert, men ikke realisert barnehager med 16 avdelinger.  De planlagte boligutbyggingene på Ensjø med 4700 boliger tilsier et behov på ca 50 avdelinger. Tar man de som allerede er der og de som er under regulering så får man til sammen 38 stk avdelinger.  Det betyr at man fortsatt mangler 12 avd.

Det er flott at noen i kommunen jobber med å finne og få bygd disse plassene, så blir hverdagen til småbarnsforeldre i området litt enklere å leve. Bildene viser noen av barnehagene på Ensjø området i dag og det det viser Vålerenga stadion og det aktuelle området der det skal bygges en barnehage inn i stadiondelen.

Les hele saken i byplan

Les sak om at grunneier ikke vil bygge barnehage 

Les notat om barnehager 

 

Bygg barnehager og hovinbekken 017  Bygg barnehager og hovinbekken 018

Bygg barnehager og hovinbekken 004 Bygg barnehager og hovinbekken 006

Bygg barnehager og hovinbekken 028 Barnehager på Ensjø