Bydelsutvalget i Gamle Oslo sier nei til 18 etasjers høyhus i Ensjøveien 16-22 på Ensjø.

e16 utbygger alt 1 e16 pbe alt 4

Ensjø aktuell informasjon har tidligere skrevet om at boligprosjektet i Ensjøveien 16-22 på Ensjø er sendt ut på offentlig høring med hørings frist 20.november. Torsdag kveld diskuterte Bydelsutvalget i Gamle Oslo saken.

Saken er tidligere behandlet i Byutviklingskomiteen i Bydel gamle Oslo. I denne behandlingen støttet man ikke utbyggers forslag om 18 etasjer, men man støttet bydelsdirektøren og Plan og bygningsetatens (PBE) sitt forslag om max 7 etasjer. Miljøpartiet de grønne (MDG) fremmet et alternativt forslag om å tillate et tårnbygg på inntil 15 etasjer, men dette ble nedstemt.

I behandlingen i Bydelsutvalget gikk man inn for flertallsvedtaket og det lyder «Bydelsutvalget støtter PBEs alternative forslag. Bydelsutvalget mener at forslagsstiller må forholde seg til de rammene som ligger i de overordnete føringene for området, og stiller seg negativ til høyhusutbygging på tomten. Bydelsutvalget støtter PBEs forslag om kvartalsstruktur for å underbygge bymessighet på Ensjø.» MDG tok ikke opp sitt forslag fra behandlingen i byutviklingskomiteen og derfor er det full enighet blant lokalpolitikerne om at man ikke skal bygge enda et høyhus på Ensjø.

Noen av de viktigste endringene fra utbyggers forslag til PBE sitt alternativ er at bebyggelsen er omgjort fra lamell til karréstruktur, høyder reduseres fra 6-18 til 7 etasjer, bebyggelsen er trukket lenger vest, Østre parkdrag utvides.

Bydelens lokalpolitikere er tydelige i denne saken! Nå gjenstår det å se hvordan den videre behandlingen av denne saken går når den skal tilbake til forslagsstiller og PBE, før den oversendes til byrådet for endelig politisk behandling. Men i første omgang det er viktig at flest mulige borettslag og sameier samt naboer og enkeltpersoner på Ensjø som mener noe om dette prosjektet, sender inn uttalelser i denne høringen. Fristen for innspill er satt til 20. november.

 

Les dokumentet som var til behandling i Bydelsutvalget

Se hele utlysningen på plankunngjøringer

Les hele plandokumentet

Les tidligere sak om dette på Ensjø Aktuell Informasjon

 

BU møte 16 nov