Broen over Ensjø T-banestasjon rives i påsken!

bro ensjø t bane 002 bro ensjø t bane 017

Ensjø aktuell Informasjon har ved flere tilfeller skrevet om broen over T-banen på Ensjø. Rett etter sommeren 2017 ble det klart at Peab Anlegg AS ble vinner av gangbro prosjektet over Ensjø T-banestasjon.

Prosjektet omfatter rivning av eksisterende gangbro med rampe, opparbeidelse av ny gangbro i stål med ramper, trapper, mindre beplantningsarbeider, overvannshåndtering og omlegging av noe teknisk infrastruktur. Nøkkeltall: Hovedspenn: 84 meter lang og 5,46 meter bred. Lengde rampe: 44 meter lang og 3,40 meter bred. Trapper: 2 stk

Prosjektet har fått godkjent Rammetilatelse og i denne står dette beskrevet, om hvordan broen skal se ut. «Broen utformes med rampeløsning og trapp mot Ensjø torg. Broen utføres i stålkonstruksjon med rekkverk i stål. Belegg på gangbroen skal utformes med sandfarget, lys gulgrå naturstein. Landkar i vest utføres med stålplater mot torgareal ST2 og holdeplattform. Det etableres grøntareal som beplantes og regnbed under og langs landkar som bidrar til at området får et grønt og frodig preg. Belysning benyttes som effekt på undersiden av rekkverk, samt opplysning av landkar og av stålbjelkene på hver side av broa.»

Nå starter ting også å bli klart for anleggsstart med riving av gammel bro og bygging av ny bro. Skanska har 26.januar skrevet om dette på byggebloggen for Ensjø Torg. Det ligger ikke noe informasjon på saksinnsyn hos plan og bygningsetaten om dette.

I følge Skanska skal broen over t-banen rives i påsken 2018, nærmere bestemt 24.03 til 02.04. Det betyr også at T-banen ved Ensjø vil bli stengt i den samme perioden, siden broen går over banen. Det er sikkerheten og de praktiske arbeidsforholdene som gjør at det ikke kan kjøre tog på sporene under rivningen.

Det vil sikkert bli en løsning med buss for bane mellom Brynseng/Helsfyr og Tøyen i denne perioden, uten at jeg har funnet konkret informasjon om dette noe sted.

Beregnet byggetid for den nye broen er ca. 6 mnd. Og i denne perioden etableres det en midlertidig gangvei mellom Skedsmogata og Rolf Hofmosgate som kan benyttes av personer som skal benytte t-banen eller skal over på den andre siden, enten du kommer fra Kampen eller Ensjø siden.

Se Skanska sin blogg

Les tidligere sak om broen

bro ensjø tbane

bro ensjø t bane 007 bro ensjø t bane 003