Boligprosjekt i Ensjøveien 34 på Ensjø er lagt ut på offentlig høring – plan og bygningsetaten anbefaler ikke forslaget

Ensjøveien 34 plan ny  Ensjøveien 34 ny

Da har man kommet til en viktig og historisk sak, boligprosjektet Ensjøveien 34 er lagt ut på offentlig høring. Det har vært mye diskusjon rundt denne tomta opp i gjennom den nære historien, her har det vært forsøk på mye rart. Nå har Neptun Properties tatt gjennomførings ansvar og kommet fram med et boligprosjekt og undertegnede tror at det endelig blir mulig å gjennomføre bygging av boliger og den tidligere vedtatte Malerhaugparken.

Neptune Properties AS foreslår å omregulere Ensjøveien 34 fra bolig til bolig med høyere utnyttelse enn det plan og bygningsetaten liker. De planlegger å oppføre tre boligblokker på 4-6 etasjer, og rundt 90 leiligheter totalt. Plan- og bygningsetaten anbefaler ikke planforslaget, men fremmer alternativ med lavere høyder samt endret plassering av den ene blokken.

Her er det viktig å følge plan og bygningsetaten, slik at dette blir en helhet i dette området, som for det meste ligger i den faste strukturen på Ensjø. Utbygger er godt kjent med hva som gjelder i dette området, siden de også oppførte bolig prosjektet Malerhaugen park som er nabo til dette prosjektet. Men som alle utbygger på Ensjø gjør, så skal alle prosjekter presses så høyt som mulig i starten, slik at man har litt rom for å ta prosjektet ned.

Nå er det ute på offentlig høring og du kan komme med innspill til prosjektet. Fristen er 4 juli.

 

Les saken på si din mening 

Les dokumentet med gjennomgang av saken.

Les tidligere sak om dette prosjektet

Les sak om historien til denne eiendommen

 

Ensjøveien 34 illustrasjon  grenseveien 82 Ensjøveien 34 030 grenseveien 82 Ensjøveien 34 033 grenseveien 82 Ensjøveien 34 036