Arbeidet med vannspeilet på Ensjø Torg går fremover!

Ensjø aktuell informasjon har vært innom dette torget noen ganger i forskjellige saker. Nå er det på tide med en ny oppdatering.

For deg som ikke har fått med deg alt, så kan det være på sin plass med en kort status på hva som skal skje. Ensjø torg skal bli det viktigste sentrale plassrommet og møtestedet på Ensjø. Hovinbekkens løp videreføres fra Gladengveien og vil nå sitt endepunkt på Ensjø torg før bekken igjen dukker opp på Jordal. Bekken og vannspeilet skal fremstå som et estetisk tiltalende element med en godt synlig vannflate og med gode sitteplasser rundt dammen. Ensjø torg er ca 2200 m2 hvorav ca 600 m2 er vannspeil.

Torget vil få et dekke av granittheller, god belysning og møblering. Sykkelparkering etableres nærmest Ensjø T-banestasjon. Samtidig med etablering av Ensjø torg skal fortau i Ensjøveien etableres i 4 meters bredde med grønnrabatt og gatetrær.

Arbeidet ble startet opp i februar og har kommet et langt stykke. Selve betongarbeidet med støpning av vannbassenget er ferdig. Nå har man lagt ned rør og avløp i bunnen av bassenget og man har fylt på med stein som skal danne bunnen i bassenget. På grensen mot Kolberg sin eiendom (Kia bygget) har man startet å sette opp en støttemur som danner grensen mellom de to eiendommene.

På enden ut mot Ensjøveien så har man startet planeringen og forberedelsene til å lage den 4 meter brede gangveien for fotgjengere og sykkel. Denne skal gå i hele Ensjøveien langs torget og bygningene. Rundt bassenget gjøres det planeringarbeider og komprimering av grunnen. Dette gjøres for å ha et stabilt grunnlag som granitthellene skal legges på.

Ensjø torg skal stå ferdig i løpet av oktober 2019.

Les sak om oppstarten av arbeidet

Les om vannprosjekter på Ensjø

Se kommunene prosjektside

 

 

Se video fra da bunnen i bassenget ble bygget