Vurderer å bygge 15 etasjers boligblokk på Hasle – hovedsakelig bestående av «Kompaktboliger» leiligheter på 19 kvadratmeter – i nabolaget til Ensjø!

hasle t 3 hasle t 2

Ensjø aktuell informasjon har tidligere skrevet om hjørnetomta Grenseveien/Økernveien som ligger ved Hasle torg. Arbeidet med å utvikle denne tomta startet opp i juni 2016 og pågår nå for fullt.

Opprinnelig var denne tomta regulert for å kunne utbygges med omlag 15.000 kvadratmeter, men så dukket Hovinbyen opp og og hokus pokus så ble det lov til å bygge 25.000 kvadratmeret på tomta. Det er gull i lommene på en utbygger. Nå planlegges det å bygge 4 «tårn» på denne eiendommen. Det ser ut til at byggehøyder på over 42 meter er ønsket fra utbygger. Dette blir også delvis akseptert av Plan og bygningsetaten igjennom at man i Planprogram for Hasle har pekt ut denne tomta for dette formålet. Nå er ikke Planprogrammet for Hasle vedtatt enda. Faktisk så har ikke fristen for tilbakemelding gått ut enda, den går ut 12.februar, men likevel så legger man seg på disse høydene på denne tomta.

I 2016 ble det i dokumenter beskrevet at man skulle bygge 16 000 m² til bolig og 4 000m² til hotell resterende 5 000 m² skal være til næring og kontor. Dette skal gjennomføres ved at det bygges 4 punkthus med henholdsvis 10, 12, 14 og 20 etasjers høyde. Men i senere dokumenter ser det ut til at 15 etasjer blir det høyeste.

De 4 husene er navngitt som, Hus A som skal være hotell. Hus B+C som skal være næringslokaler med boliger over næringsetasjene, boligene her skal være i normale størrelser. I hus D skal det være små boliger. I det siste dokumentet som er lagt ut i saksinnsyn kommer det nå inn et nytt begrep i prosessen «Compact living» eller som det står i notatet «Kompaktboliger».

Sitat fra dette notatet er «Det er i hovedsak 3 leilighetstyper i hus D, ca 19 m², 39 m² og 58 m², med hovedvekt på den minste størrelsen. Typisk modulbredde er 3,0 meter for den minste enheten. De øvrige leilighetstypene er henholdsvis 6 og 9 meter brede. Alle enhetene er 6,5 meter dype. Leilighets- og modulinndelingen gjør planløsningen svært fleksibel, og betyr for eksempel at to mindre leiligheter lett kan slås sammen til en større, enten på planleggingsstadiet eller senere.

Hus D skal ifølge oversikten være på 8196 kvadratmeter og i tidligere dokument er det skrevet at omlag 150 leiligheter skal være på den minste størrelsen. Men i de siste dokumentene er det ikke satt opp noen tall, bare at hovedvekt skal være på den minste størrelsen.

I notatet om Kompaktboliger er ungdom pekt ut som målgruppe for denne type boliger. Sitat «Kompakte boliger med høy kvalitet kan også gi en unik mulighet for yngre kjøpere å komme seg inn et presset boligmarked der kravet til egenkapital er høyere enn tidligere (15%). Å bo i små boliger i by kan i tillegg være en miljøvennlig måte å leve på. Jo mindre areal som kreves pr person, jo mindre energiforbruk blir det pr person.»

En stor utfordring er at Kompaktbolig bryter ganske fundamentalt med bolignormen i Oslo kommune og 19 kvadratmeter er litt større enn en vanlig studenthybel. Jeg må uttrykke betydelig usikkerhet om dette er den rette måten å få ungdom inn på boligmarkedet i Oslo, men det kan være en god måte å fylle opp lommeboka til utbyggeren!

En annen sak som er veldig dårlig i dette prosjektet er at det nesten ikke finnes utearealer på bakken til de som skal bo her. For hus D skal alle utearealene legges på taket!

 

Les notatet om Kompakt boliger

Se illustrasjoner av byggene

Les og se illustrasjoner på husene

Les sak om planprogram for Hasle

Les tidligere sak på Ensjø Aktuell Informasjon

hasle t 1 hasle t 2

hasle t 5 hasle t 4

hasle t 6