Varsler oppstart av plan for boliger i Grenseveien 95 på Helsfyr / Ensjø

 

Ensjø aktuell informasjon skrev i november 2018 om at Eierne av Grenseveien 95 i slutten av oktober hadde tatt kontakt med plan og bygningsetaten og bedt om oppstartsmøte for å konvertere næringseiendommen om til boligbebyggelse. Oppstartmøtet er gjennomført og nå har man gått ett skritt videre og nå kommer det plankunngjøring fra Plan- og bygningsetaten som varsler oppstart av plan for Grenseveien 95

Aberdeen Asset Management ønsker å omregulere eiendommen som omfatter Grenseveien 95 og Grønvold gård. Området er i gjeldende kommuneplan vist som utviklingsområde i ytre by og ligger i utkanten av tyngdepunktet Bryn-Helsfyr i Strategisk plan for Hovinbyen. Både Strategisk plan for Hovinbyen og VPOR for Ensjø viser etablering av en ny park øst for gårdsbygningene. Gjeldende reguleringsplan er utdatert og viser industriformål på tomten. Eier ønsker å sikre forutsigbarhet for eiendommen og vil i planarbeidet både se på muligheten for å konvertere eksisterende kontorbygning i Grenseveien 95 til boligformål, og å beholde det som næringsbygg. Man vil i denne forbindelse også vurdere om eksisterende kontorbygning kan bygges på med en inntrukket etasje for boligformål.

Bygningene til Grønvold gård skal reguleres til bevaring og det er en målsetting at disse skal settes i stand og fylles virksomheter som kan være med på å aktivisere den planlagte parken.

Når det varsles plankunngjøring med oppstart av plan så kan alle komme med innspill til planen. Det er mest naturlig at naboer og andre berørte gjør dette. Les mer i dokumentene for å se hvem du skal kontakte og sende inn forslag eller innspill. Høring går fra 28.januar 2019 til 22.februar 2019

Les mer om varslet

Les referat fra oppstartsmøte

Les tidligere sak på Ensjø Aktuell informasjon