Vårrengjøring av gater på Ensjø skjer tidlig i april!

vårrengjøring

Våren kommer hvert år og da må man rengjøre gatene for all søppel og rester av vinter som blir synlig når snøen forsvant. Det samme skal all grusen som ligger igjen etter vinterens strøing.

Så når våren kommer så er nok Bymiljøetaten glad for at man er ferdig med brøytingen og da kan man ta fatt på den årlige vårrengjøringen. Vårrengjøringen starter så snart vær- og føreforhold tillater. De har som mål å være ferdig i hele byen før 1. mai.

Følgende gater på Ensjø rengjøres:
Gladengveien, mellom Grenseveien – Ensjøveien rengjøres 2.april
Ensjøveien, mellom Økernveien – Strømsveien rengjøres 2. april
Stålverksveien, mellom Malerhaugvn – Gladengveien rengjøres 2. april
Bertrand Narvesens vei mellom Hovinveien – Gladengveien rengjøres 3.april
Malerhaugveien mellom Grensveien – Malerhaugvn nr 20 rengjøres 7.april
Grønvoll allè mellom Malerhaugvn – Grenseveien rengjøres 7.april
Grenseveien mellom Hovinveien – Strømsvn o/brua rengjøres 7.april
Rolf Hofsmos gate mellom Hedemarksgata – Ensjøveien rengjøres 25.mars

Fant du ikke gata som du bor i sjekk linken nederst i saken!

For at Bymiljøetaten sine mannskaper og til dels store renholdsmaskiner skal komme fram, vil det mange steder være behov for midlertidig skilting med parkering forbudt. Når nye parkeringsregulerende skilt settes opp, har bileier plikt til å rette seg etter den nye skiltingen innen 24 timer. Altså: hvis det blir satt opp et skilt mandag kl 20.00 med teksten “Parkering forbudt tirsdag-onsdag kl. 18-06”, vil Trafikketaten ikke kunne ilegge gebyr før tidligst tirsdag kl 20.00. Parkerer du på vei/gate åpen for alminnelig ferdsel, må du huske å sjekke skiltene en gang i døgnet!

Se video om dette! 

Les mer på Bymiljøetaten sine nettsider!

vårrengjøring