Trenger du som bor på Ensjø eller trenger sameiet, borettslaget eller velforeninga penger? Søk grønne aktivitets midler fra Bydel Gamle Oslo!

Penger 003

Grønne midler er på totalt  300.000 kroner, og er bydelens tilskuddsordning til aktiviteter og tiltak som gir et positivt bidrag til miljøet og nærmiljøet.

Enkeltpersoner, organisasjoner, institusjoner, prosjekter, sameier og borettslag med lokal forankring kan søke. Sosiale entreprenører, grønne gründere og andre næringsaktører kan også søke. I tillegg kan egne tjenestesteder og kommunalt støttede virksomheter søke.

Så har du/dere et lite prosjekt og trenger eksempelvis 15.000.- så er det bare å sjekke denne muligheten og sende inn en søknad!

Frist for å søke er 4.juni 2017!

Les mer på Bydel Gamle Oslo sine nettsider!